górne tło

Poznaję, doświadczam, wybieram… – wędrówka po świecie zawodów. Zakończenie pilotażowego programu wspierania doradztwa zawodowego w przedszkolach

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym podsumowujące pilotaż programu wspierania doradztwa zawodowego w przedszkolach „Poznaję, doświadczam, wybieram… – wędrówka po świecie zawodów”.

Dyrektorzy przedszkoli i szkół biorących udział w programie dokonali szczegółowej analizy podejmowanych działań. W atmosferze twórczej dyskusji wskazali mocne strony oraz obszary do rozwoju. Ich wnioski, uwagi i sugestie nowych rozwiązań posłużą w opracowaniu regulaminu I edycji programu, której realizacja planowana jest na rok szkolny 2021/2022.

Organizatorzy dziękują za zaangażowanie w twórczą pracę, gotowość do rozwiązywania pojawiających się w trudności oraz liczą na współpracę w latach przyszłych.

img_20210629_164950.jpg