górne tło

SZKOLENIA W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA DORADZTWA ZAWODOWEGO W PRZEDSZKOLACH

„Poznaję, doświadczam, wybieram… - wędrówka po świecie zawodów”.

Jeszcze w tym roku szkolnym nauczyciele z 10 krakowskich przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne zostaną kompleksowo przeszkoleni w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi w temacie doradztwa zawodowego.

 

Oferta szkoleń przygotowana przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym obejmuje:  

 

 

Ocena szkoleń i diagnoza potrzeb w tym obszarze pozwoli Poradni, która od września 2021 r. obejmuje zadania związane z doradztwem zawodowym, na przygotowanie stosownej oferty w obszarze wspierania nauczycieli.