górne tło

Publikacja rozporządzenia MEiN – komunikat dla dyrektorów

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowany do dyrektorów samorządowych szkół i placówek.

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek,

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 983 z 28 maja 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z treścią rozporządzenia oraz komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa.

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 983

Zajęcia wspomagające dla uczniów – mamy gotowe przepisy - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Z poważaniem,
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Magdalena Węgrocka-Szwalec