górne tło

Poznaję, doświadczam, wybieram – wędrówka po świecie zawodów. Wystartował pilotażowy program doradztwa zawodowego w przedszkolach

Od 1 września Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym przy ul. Popławskiego 17 będzie funkcjonować pod nazwą Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery". Oprócz dotychczasowego profilu działalności będzie realizować zadania związane z doradztwem zawodowym na terenie przedszkoli i szkół. Już w bieżącym roku szkolnym, od 1 maja do 31 sierpnia, jest realizowany pilotaż programu "Poznaję, doświadczam, wybieram – wędrówka po świecie zawodów”.

Celem pilotażu jest popularyzacja wśród rodziców i dzieci zawodów, wiążących się z wyborem ścieżki kształcenia technicznego, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej dla realizacji podstawy programowej w tym zakresie.

Program ten jest wynikiem współpracy Poradni z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, samorządowymi przedszkolami, szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi oraz szkołami branżowymi i technicznymi. W ramach jego realizacji są organizowane szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla dzieci przedszkolnych na terenie szkół, zostanie ogłoszony rodzinny konkurs plastyczny, a zwieńczeniem będzie publikacja scenariuszy zajęć.

Doświadczenia zdobyte w czasie pilotażu pozwolą w nowym roku szkolnym 2021/2022 objąć podobnymi działaniami większą liczbę przedszkoli.

W pilotażu biorą udział: