górne tło

Krakowskie szkoły z tytułami „Modelowych szkół w chmurze Microsoft”

Do sześciu szkół samorządowych trafiły właśnie tytuły „Modelowych szkół w chmurze Microsoft” przyznawane przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym instytucjom edukacyjnym w Polsce, które w swojej działalności wykorzystują nowoczesne narzędzia edukacyjne. To jednak dopiero początek zmian, dzięki którym krakowskie szkoły będą stosować najnowsze technologie we wszystkich aspektach swojej pracy, a także… zachęcać do tego innych!

- Od ponad roku nauka w całej Polsce co do zasady jest realizowana w sposób zdalny. Miasto Kraków już w pierwszych tygodniach pandemii koronawirusa COVID-19 podjęło współpracę z przedstawicielami sektora prywatnego, co zaowocowało wieloma wyjątkowymi inicjatywami realizowanymi z myślą o uczniach i nauczycielach. Wśród nich jest inicjatywa #DajżeKompa zorganizowana przez krakowskich przedsiębiorców a wspieranych przez Urząd Miasta Krakowa, a także współpraca nawiązana przez lokalny samorząd z firmą Microsoft Polska. Dzięki niej pracownicy szkół z całego Krakowa w ostatnich miesiącach poszerzali swoją wiedzę w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii – mówi Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki, i jak podkreśla, było to możliwe m.in. za sprawą specjalistycznych szkoleń i programów edukacyjnych, w tym bezpłatnych webinariów dedykowanych dyrektorom, nauczycielom i administratorom IT ze stolicy Małopolski. - Oferta ta została poszerzona o kompleksowe szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Ich programy były dopasowane do oczekiwań rad pedagogicznych i pozwalały dostosować działania nauczycieli i dyrektorów do potrzeb konkretnej szkoły – dodaje.

Choć wiedza pozyskana podczas szkoleń już teraz jest wykorzystywana przez pracowników wielu przedszkoli, szkół i placówek z naszego miasta, to o krok dalej w swoich działaniach poszli natomiast dyrektorzy i pracownicy sześciu krakowskich jednostek, które przystąpiły do projektu „Modelowych szkół w chmurze Microsoft”. Są nimi: Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 56 – to właśnie w tych szkołach najnowsze rozwiązania technologiczne są wykorzystywane w jeszcze szerszym zakresie i w niemal każdym obszarze działania, w tym w zarządzaniu szkołą, ale też w komunikacji pomiędzy pracownikami a rodzicami czy w pracy z uczniami. We wprowadzaniu zmian pomogły zaawansowane szkolenia prowadzone przez ekspertów firmy Microsoft, którzy dzielili się swoją wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami z przedstawicielami uczestniczących w projekcie szkół.

Jak mówi Andrzej Matyja, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, już teraz w kierowanej przez niego szkole wszystkie konferencje i spotkania rad pedagogicznych są prowadzone on-line, z wykorzystaniem odpowiednich aplikacji, pozwalających na głosowanie zarówno jawne, jak i tajne. – Wprowadzane przez nas zmiany dotyczą też pracy z uczniami – ankiety czy quizy są tworzone dzięki specjalistycznym narzędziom Microsoft, a szkolenia pozwoliły nauczycielom na odkrycie wielu nowych i angażujących metod pracy. Niewątpliwie będą one przydatne także po powrocie do nauki stacjonarnej, a nie tylko w czasie nauczania zdalnego. Już teraz rozważamy także wykorzystanie bardziej zaawansowanych narzędzi Microsoft w nauczaniu przedmiotów zawodowych – mówi Andrzej Matyja i jak podkreśla, do wykorzystania propozycji firmy Microsoft w codziennej pracy przekonało się już wielu nauczycieli „Elektryka”. - Teraz to wyzwanie dla pedagogów, aby wykorzystywać wiedzę i nabyte umiejętności w dalszej pracy, ale też inspirować i zachęcać do tego pracowników innych krakowskich szkół – podkreśla.