górne tło

I Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego już 7 kwietnia

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w I Małopolskim Kongresie Szkolnego Doradztwa Zawodowego, który odbędzie się w formie zdalnej w dniach od 7 do 14 kwietnia. Wydarzenie jest kierowane do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół branżowych oraz doradców zawodowych i nauczycieli, którym zlecono zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

W programie wydarzenia przewidziano m.in. następujące tematy:

Rejestracja na poszczególne sesje jest dostępna tutaj. Liczba miejsc ograniczona.

źródło: WUP w Krakowie