górne tło

Trwają zapisy uczniów do nowej podstawówki na os. Kliny-Zacisze

We wrześniu 2021 r. rozpocznie swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 14 w Krakowie na os. Kliny-Zacisze. Rodzice mogą zapisywać swoje dzieci do nowej krakowskiej szkoły – rekrutacja uczniów klas II-VIII potrwa do 30 kwietnia 2021 r. W przypadku uczniów klas I rekrutacja odbywa się w takich terminach, jak dla pozostałych szkół w Krakowie – potrwa do końca marca 2021 r. i jest prowadzona poprzez elektroniczny system rekrutacyjny Elemento.

Co zrobić, aby zapisać ucznia klas II-VIII do szkoły na os. Kliny?


Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 14 jest prowadzona przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie znajdującej się przy ul. dra Judyma 10. Aby złożyć deklarację zapisu uczniów do klas II-VIII należy w terminie
do 30 kwietnia 2021 r. pobrać i wypełnić deklarację przeniesienia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 14, a następnie złożyć ją osobiście w Szkole Podstawowej nr 97 lub przesłać skan/zdjęcie na adres e-mail: sp97@op.pl.

Oddział klasy II-VIII może zostać utworzony, jeśli rodzice co najmniej 20 uczniów złożą deklarację uczęszczania do oddziału w Szkole Podstawowej nr 14. Informacja o utworzonych oddziałach na poziomie poszczególnych klas będzie przekazana rodzicom w maju 2021 r.

Więcej o zapisach uczniów do klas I można znaleźć tutaj.