górne tło

Sprawozdania z korzystania ze środowiska za rok 2020

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty.

EK-06.1.1.2021.MW

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli,

szkół i placówek oświatowych oraz

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

 

           Zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.) w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust.1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ponadto nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowisk, gdy roczna ich wysokość w 2020 r. nie przekroczyła 800 zł.

           W związku z powyższymi informacjami oświadczenie o opłacie nieprzekraczającej 100 zł lub oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska należy złożyć do Wydziału Edukacji, w wersji papierowej, ul. Stachowicza 18 w terminie do 17 marca 2021 r. (wzory oświadczeń w załączeniu).

           W przypadku, gdy wysokość opłaty jest wyższa niż 100 zł, w tym przekroczyła 800 zł, należy złożyć odpowiednie  wykazy  do  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego,  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w terminie do 26 marca 2021 r.

           Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1640758,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

           W Wydziale Edukacji sprawę prowadzi Marzena Wawrzyniec, tel. 12 616 50 93, Marzena.Wawrzyniec@um.krakow.pl

 

Z poważaniem,

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załączniki:

- oświadczenie o opłacie nieprzekraczającej 100 zł

- oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska