górne tło

Uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i zespołów, w których składową jest przedszkole bądź oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz MCOO

 

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy szkół i zespołów, w których składową jest przedszkole bądź oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Nawiązując do komunikatu z 11 stycznia 2021 r. dotyczącego uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli (komunikat tutaj), informuję, że miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi:

- w samorządowych przedszkolach wynosi 968,24 zł,

- w samorządowych szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi 399,00 zł.

 

Ww. koszty ulegną zmianie po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec