górne tło

Mózg w czasie pandemii – kolejna konferencja już 3 grudnia

Już 3 grudnia 2020 roku w godz. 12.00-16.00 odbędzie się czwarta część konferencji "Mózg w czasie pandemii cz.IV - wsparcie rodziców w zdalnym nauczaniu" organizowanej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie.

Adresatami konferencji są dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów wychowawczych, przedmiotowych oraz pedagodzy. Celem konferencji jest wsparcie rodziców w obecnej sytuacji edukacyjnej, poprzez podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli współpracujących z rodzicami. Prelegenci zajmą się więc zarówno efektywną komunikacją rodzica z dzieckiem (opartą na potrzebach dziecka), elementami treningu mentalnego, czy sposobami budowania odporności psychicznej w tym niełatwym dla rodziców czasie. Całość dopełni panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i zaproszonych reprezentantów dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Z programem konferencji można zapoznać się tutaj. Rejestracja jest natomiast możliwa tutaj. Rejestracja uczestników na platformie online w godz. 11.30-11.50.

Wydarzenie jest organizowane on-line i jest bezpłatne. Współorganizatorem i realizatorem konferencji jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon. Konferencja jest finansowana przez Urząd Miasta Krakowa w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli, realizowanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dodatkowe informacje, w tym program konferencji oraz formularz rejestracyjny są dostępne tutaj.

oprac. na podstawie mat. organizatorów