górne tło

Wspólnie zmieniajmy wygląd krakowskich szkół – informacja dla dyrektorów

1 lipca weszły w życie przepisy tzw. uchwały krajobrazowej. Dlatego wszyscy jesteśmy zobligowani do przyjrzenia się na nowo przestrzeni otaczającej szkoły i placówki. Poniżej komunikat Ewy Całus, Dyrektorki Wydziału Edukacji skierowany do dyrektorów szkół i placówek.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Miasto Kraków prowadzi 426 przedszkoli, szkół i placówek, a we wszystkich instytucjach edukacyjnych w Krakowie uczy się ponad 130 tys. osób. Oznacza to, że są one odwiedzane codziennie przez niemal co piątego mieszkańca. Wiele z placówek znajduje się w wartościowych pod względem architektonicznym lub zabytkowych obiektach.

1 lipca weszły w życie przepisy tzw. uchwały krajobrazowej. Dlatego wszyscy jesteśmy zobligowani do przyjrzenia się na nowo przestrzeni otaczającej szkoły i placówki. W tym względzie przydatne będą materiały dostępne na stronie internetowej bip.krakow.pl/uchwalakrajobrazowa. Można na niej znaleźć także informacje o karach, które wynikają z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, a także broszurę „Kraków w nowej odsłonie” z zawartymi w niej zasadami sytuowania szyldów i reklam oraz mapę, dzięki której można odnaleźć nieruchomość i sprawdzić, w jakiej strefie znajduje się kierowana Państwa szkoła oraz jakie obowiązują w niej zasady sytuowania nośników reklamowych.

Aby dodatkowo wesprzeć Państwa w realizacji tego zadania zaproponujemy szkolenia dla Państwa dotyczące przepisów uchwały. Pierwsze szkolenie, skierowane do dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek z dzielnic I i II, odbędzie się w piątek, 25 września o godz. 10.00 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. O terminach szkoleń dla szkół i placówek z pozostałych dzielnic będziemy informować za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa.

W przypadku pytań dotyczących interpretacji treści uchwały można kontaktować się z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego UMK, p. Tomaszem Antosiewiczem (12/616-85-94) lub p. Pauliną Mol (12/616-85-44).

Wspomniane działania są ważną częścią misji miasta związanej z tworzeniem bardziej przyjaznych przestrzeni szkolnych. W tym roku szkolnym pracujemy nad publikacją prezentującą ciekawe rozwiązania ze szkół Krakowa oraz innych miast Europy i świata. Wydawnictwo będzie jednak przede wszystkim praktycznym poradnikiem skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli społeczności szkolnych, pokazującym w jaki sposób można zmieniać przestrzeń z wykorzystaniem prostych i niekoniecznie kosztownych rozwiązań. Ważną częścią przygotowywanej publikacji będą nie tylko kwestie estetyki przestrzeni szkolnej, ale także te związane z poprawą bezpieczeństwa, komfortem nauki i ekologią. O szczegółach będziemy również informować poprzez Portal Edukacyjny.

Winston Churchill powiedział: „Kształtujemy budynki, a potem te budynki kształtują nas”, a współczesne badania pokazują, że to w jakiej przestrzeni przebywamy ma wpływ na nasz nastrój, dobre samopoczucie, wpływa na nasze zdrowie. Uważam, że przyczyniając się do polepszenia wyglądu krakowskich jednostek oświatowych przyczyniamy się do tworzenia przestrzeni, która nam samym służy lepiej, dlatego to zadanie jest tak ważne.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Całus
Dyrektorka Wydziału Edukacji