górne tło

Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenia dla dyrektorów

Poniżej komunikat w sprawie szkoleń skierowany do dyrektorów samorządowych szkół i placówek.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek,

Uprzejmie informuję, że  od września do listopada 2020 roku zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach organizacji i wspomagania szkół i placówek dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line dla grupy maks. 40 osobowej  po uprzedniej rekrutacji, za którą odpowiada podmiot szkolący. Wypełnione karty zgłoszenia na szkolenie należy przesłać na adres: kursy@taxus.edu.pl. O przyjęciu na konkretny termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

W pierwszym terminie rekrutacji Państwo dyrektorzy mogą zapisać się na maksymalnie trzy wybrane szkolenia. W danym szkoleniu uczestniczyć może wyłącznie jedna osoba z danej szkoły/placówki, tj. dyrektor szkoły/placówki lub w przypadku jego nieobecności – jeden oddelegowany w jego zastępstwie pracownik szkoły/placówki. O tym, czy zostali Państwo zakwalifikowani na wybrane przez siebie szkolenie, poinformują drogą elektroniczną koordynatorzy z ramienia firmy Taxus Centrum Szkoleń oraz przesłany zostanie link do platformy, na której odbędzie się szkolenie wraz z instrukcją logowania.

Szczegółowy harmonogram szkoleń (stan na 30 września 2020 r.) można pobrać tutaj, a kartę zgłoszenia tutaj.

Z wyrazami szacunku
Magdalena Węgrocka-Szwalec
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji