górne tło

Szczepienia przeciwko grypie – informacja dla dyrektorów

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowany do dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek w sprawie szczepień przeciwko grypie.

Państwo Dyrektorzy
Samorządowych Przedszkoli, Szkół i Placówek

Jesienią nadejdzie kolejny sezon grypowy 2020/2021, który prawdopodobnie w tym roku zbiegnie się z trwającym stanem epidemii COVID-19. Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o zdrowie Państwa pracowników, rekomendowane jest rozważenie możliwości organizacji szczepień dla pracowników. W załączeniu przesyłam pismo Pana Andrzeja Kuliga, I Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa z 13 lipca br. (Załącznik nr 1, znak sprawy: SZ-10.8023.47.2020) w tej sprawie z prośbą o zapoznanie się.

Informuję także, że koszty szczepienia pracowników przedszkoli, szkół i placówek powinny zostać pokryte ze środków pozostających w dyspozycji Państwa Dyrektorów w ramach planów finansowych jednostek, które nie będą zwiększane w tym zakresie. Ponadto, wartość szczepienia przeciw grypie będzie dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, co oznacza konieczność potrącenia składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

Równocześnie zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej liczby pracowników Państwa przedszkola/szkoły/placówki wyrażających chęć skorzystania ze szczepień ochronnych przeciw grypie. Przesłanie informacji ma charakter informacyjny i pozwoli zweryfikować realne zainteresowanie wśród pracowników samorządowych przedszkoli, szkół i placówek. W związku z powyższym proszę o wypełnienie uzupełnionej tabeli (Załącznik nr 2) i przesłanie na adres Pani Mai Libery, pracownika Wydziału Edukacji UMK: maja.libera@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca br.

Magdalena Węgrocka-Szwalec
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji