górne tło

Komunikat w sprawie wypłaty dofinansowań do studiów i kursów kwalifikacyjnych

Informacja w sprawie dofinansowań do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,

Uprzejmie informuję, że weszło w życie Zarządzenie nr 1561/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06.07.2020 r. w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania w I półroczu 2020 roku do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Proszę Państwa Dyrektorów o odbiór pism zawierających informację o wysokości przyznanego dofinansowania dla nauczycieli lub oddelegowanie do odbioru pracownika, który będzie posiadał stosowne upoważnienie dyrektora szkoły/placówki do potwierdzenia odbioru, a następnie proszę o przekazanie ww. pism nauczycielom.

Miejsce odbioru pism: Dziennik Podawczy Wydziału Edukacji UMK (ul. Stachowicza 18, stanowisko nr 8), godz. 7.40-15.00. Podczas odbioru pism proszę o zachowanie obowiązujących reżimów związanych z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju.

Informuję, że podpisane umowy należy dostarczyć do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9a w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie nie prowadzi na dzień dzisiejszy bezpośredniej obsługi interesantów, w związku z czym dostarczane tam umowy, należy składać na dzienniku podawczym w kopercie z dopiskiem „Pokój 105, budynek A”.

 

Z poważaniem,
Dariusz Domajewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji