górne tło

Mój pierwszy biznes - zgłoś swój biznesplan!

18 czerwca 2020 roku został ogłoszony konkurs „Mój pierwszy biznes”, którego organizatorem jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL.

Załącznik - Ogłoszenie

załącznik - Zarządzenie

Załącznik -Załącznik do zarządzenia

 

Z wyrazami szacunku

 

Rafał Kulczycki

Dyrektor IPH w Krakowie

www.iph.krakow.pl