górne tło

10 tys. miejsc w przedszkolach na czas wakacji – list prezydenta do rodziców

Pomimo rygorystycznych obostrzeń sanitarnych Miasto Kraków zapewni aż 10 tys. miejsc w przedszkolach samorządowych w czasie wakacji. Ofertę przedszkolną będą uzupełniać także zajęcia prowadzone przez młodzieżowe domy kultury. Z ostatnich informacji wynika, że do tej pory tylko 7 tys. rodziców zgłosiło chęć wysłania dzieci do przedszkoli. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski skierował list do rodziców, w którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat funkcjonowania przedszkoli w czasie wakacji. Jest on dostępny tutaj wraz z harmonogramem przerwy wakacyjnej.

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci uczęszczających do samorządowych przedszkoli w Krakowie,  

Przygotowaliśmy zaktualizowany harmonogram pracy samorządowych przedszkoli w okresie lipiec-sierpień  2020 r. Opracowując harmonogram wzięliśmy pod uwagę informacje przekazywane przez dyrektorów przedszkoli, oczekiwania Państwa Rodziców oraz potrzeby remontowe przedszkoli.

Miasto Kraków przygotowało do dyspozycji rodziców w okresie wakacyjnym ok. 10 tysięcy miejsc w samorządowych przedszkolach. Z informacji przekazanych przez dyrektorów, zbieranych na przełomie maja i czerwca br. wynika, że łącznie na lipiec i sierpień zostało zgłoszonych  niespełna 7 tys. dzieci.

Nie zmienia to faktu, że rejony Krakowa, w których zainteresowanie opieką przedszkolną będzie większe niż możliwość przedszkoli przyjmujące dzieci w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacyjny został ustalony na podstawie wykazu prac remontowych w przedszkolach, zaplanowanych i nadzorowanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty. Większość prac remontowych ze względu na zakres prac może być wykonywana wyłącznie podczas nieobecności dzieci. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych jest obowiązkiem organu prowadzącego i choć zrezygnowaliśmy z części remontów,  aby zwiększyć  liczbę dostępnych miejsc, to zostały utrzymane  dwumiesięczne przerwy w  przedszkolach, które wymagają pilnego przeprowadzenia tych prac.

W tym roku ze względu na ogłoszony stan epidemii w naszym kraju dyrektorzy przedszkoli  są zobowiązani do   wdrożenia procedur mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 4 czerwca zostały zaktualizowane przez GIS wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, do oddziału przedszkolnego może uczęszczać 16 dzieci, a za zgodą organu prowadzącego 18.

Natomiast wytyczne GIS nie zabraniają przyjmowania do przedszkola dziecka z innego przedszkola, zalecają jedynie aby dziecko przyjęte do przedszkola, uczęszczało przez cały czas pobytu do tej samej grupy i aby opiekę sprawowały te same osoby.

Jeżeli w okresie wakacji przedszkole, do którego uczęszcza Państwa dziecko jest zamknięte z powodu remontu, proszę o podjęcie następujących działań:

Przy poszukiwaniach pomocny będzie zamieszczony harmonogram. Znajdą tam Państwo adresy przedszkoli i numery telefonów.

Dodatkowo przekazuję, że w okresie wakacji czynne są także młodzieżowe domy kultury, również prowadzą  zajęcia  dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

listlist

listlist