górne tło

Informacja w sprawie kryterium rekrutacyjnego dotyczącego szczepień

Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki, zwróciła się do Przewodniczących Komisji Rekrutacyjnych w sprawie uwzględniania jako dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium dotyczącego szczepień oświadczeń rodziców lub książeczek szczepień. Pełna treść pisma w tej sprawie jest dostępna poniżej.

Kraków, 12 marca 2020 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnych

Wielce Szanowni Państwo,

Mając na względzie wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnianie jako dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium dotyczącego szczepień* oświadczeń rodziców lub książeczek szczepień w obecnej sytuacji koniecznym jest ograniczenie wizyt rodziców w ośrodkach zdrowia.

Proszę o przekazanie tej informacji na stronach www przedszkola i innymi możliwymi kanałami dla rekrutujących się.

Z wyrazami szacunku,
Anna Korfel-Jasińska
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

* tj. dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).