górne tło

Krakowski Tydzień Zawodowców edycja VI 2020 - harmonogram wydarzeń

Od 2 do 6 marca br. odbędzie się Krakowski Tydzień Zawodowców. Wydarzeniom będą towarzyszyły dwie soboty otwarte 7 marca i 25 kwietnia br. Poniżej zaproszenie i harmonogram.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych,

niebawem uczniów czeka wybór kolejnej ścieżki edukacyjnej. To jedno z pierwszych tak poważnych wyzwań w życiu młodego człowieka, które będzie miało w przyszłości duży wpływ na jego dalsze życiowe wybory. Wykształcenie i wiedza decydują o zwiększeniu szansy na zdobycie interesującego zawodu zwłaszcza teraz, kiedy rynek pracy jest tak dynamiczny, a zawody przyszłości będą zupełnie inne niż te, które znamy teraz. Istotne jest inwestowanie w kompetencje. Myślenie perspektywiczne, ciekawość świata, otwartość na zmiany, praca zespołowa to kompetencje cenione przez pracodawców.

W zarządzanych przez Państwa szkołach podejmowane są różne ciekawe, a zarazem kształcące inicjatywy wspierające ucznia w tej ważnej chwili.

Prezydent Miasta Krakowa od lat realizuje działania oparte na przekazywaniu rzetelnej i obiektywnej wiedzy, która pomaga zarówno Uczniowi, jak i Jego Rodzicom podjąć decyzję,
co do dalszego kształcenia.

W imieniu Pana Prezydenta zachęcam Państwa do udziału w VI edycji wydarzenia promującego szkolnictwo zawodowe, jakim jest KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW, który będzie odbywał się w tym roku od 2 do  6 marca.

Poprzednie  edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Z każdym kolejnym rokiem oferty składane przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe są bardziej różnorodne, dając tym samym możliwość poniesienia kwalifikacji albo nawet przekwalifikowania się.

Wydarzeniem towarzyszącym tej inicjatywie są Otwarte Soboty w samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Zgodnie z ustaleniami Zespołu Doradczego Dyrektorów Szkół Technicznych w tym roku zostaną one zorganizowane 7 marca i 25 kwietnia.

Harmonogram i plakat KRAKOWSKIEGO TYGODNIA ZAWODOWCÓW przesyłam w załączniku.

 

Ewa Całus

Dyrektorka Wydziału Edukacji