górne tło

Konkurs Działajmy Razem - piąta edycja

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza piątą edycję konkursu „Działajmy razem” na realizację działań międzypokoleniowych.

Celem konkursu jest integracja uczniów i osób starszych oraz wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów dotyczących uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, uczestnicy zajęć w młodzieżowych domach kultury oraz mieszkańcy burs prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie projekty nie rozpoczęte lub wcześniej nierealizowane w szkole.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania środków pieniężnych na sfinansowanie nagrodzonego projektu. Minimalna kwota sfinansowania to 2.000,00 zł, a maksymalna 12.000,00 zł.

Projekty należy złożyć lub przesłać w formie papierowej na adres:

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Seniorów, ul. Dekerta 24, segment B pok. 5, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku z zamieszczoną na kopercie pieczęcią szkoły oraz dopiskiem Konkurs na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”.

Zwycięzców wyłoni Jury Konkursowe w skład którego wchodzą: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej jako przewodniczący Jury, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, po jednym przedstawicielu z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Wydziału Edukacji, jeden przedstawiciel Rady Krakowskich Seniorów oraz jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa.

Szczegółowe warunki konkursu określa załączony Regulamin.

Termin składania projektów upływa 23 września 2019 r., a początek realizacji projektów to 14 października 2019 r.

Dodatkowe wiadomości o konkursie można uzyskać w Referacie ds. Seniorów. Tel.: 12 616 78 06.

 

Zapraszamy !

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia