górne tło

Program minigrantów - Działajmy lokalnie

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa– Referat Ds. Projektów Społecznych, Dialogu i Wielokulturowości informuje, że do 31 maja br. trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu minigrantów ArcelorMittal Poland „Działamy lokalnie”.

Udział w Programie mogą wziąć organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne, które działają na rzecz mieszkańców Krakowa. Składane projekty powinny mieścić się w jednym z obszarów: ekologia, zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja.

Granty powinny zostać wykorzystane na konkretny projekt, konkretne działanie, poszerzenie działalności czy zaproponowanie jej beneficjentom czegoś nowego, nie mogą natomiast zostać przeznaczone na pokrycie codziennej działalności organizacji (np. na opłacenie mediów).

Na tegoroczną edycję ArcelorMittal Poland przeznaczył 100 000 zł, a wysokość grantu może wynieść od 5 tysięcy do 10 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. Programu na stronie: https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/229426,52,komunikat,program_minigrantow_-_dzialajmy_lokalnie.html

dolne t�o