górne tło

VII Otwarte Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Szkół Ponadpodstawowych Małopolski

Szanowni Państwo,

         studenci i pracownicy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wraz z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym zapraszają do udziału w VII Otwartych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Już siódmy raz zapraszamy uczniów z terenu naszego województwa, by mogli porównać swoją wiedzę i umiejętności oraz poznać sprzęt stosowany przez profesjonalne służby ratownicze, a także zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej Uczelni.

W załączniku otrzymali Państwo regulamin, formularze zgłoszeń oraz harmonogram Mistrzostw.

 

Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest wysłanie formularza zgłoszenia (załącznik nr 1- do regulaminu) oraz oświadczeń uczestników (załącznik nr 2- do regulaminu) drogą elektroniczną na adres mailowy mistrzostwapp19@gmail.com do 28 maja 2019 r.

 

 

Miejsce Mistrzostw:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

ul. Herlinga Grudzińskiego 1

Kraków

 

Zgłoszenia:
28 maj 2019 r.

 

Termin Mistrzostw:
7 czerwca 2019 r.

dolne t�o