górne tło

Komunikat w sprawie zabezpieczenia obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Kierujący

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

Szanowni Państwo

 

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji dotyczącej Państwa obowiązków w związku z zaplanowanymi wyborami do europarlamentu przedstawiam poniżej informację w zakresie obowiązku zabezpieczenia obsługi informatycznej dla każdej Obwodowej Komisji Wyborczej.

W związku z § 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 40/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., cyt.: „Prawa majątkowe do urządzeń technicznych, które zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) starosta lub marszałek województwa winny przysługiwać wyłącznie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom im podległym”. W związku z tym niezbędne jest aby Państwo zabezpieczając obsługę informatyczną dla potrzeb OKW przygotowali, zabezpieczyli i udostępnili, zarówno w dniu wyborów jak również na wcześniejsze testy, stanowisko komputerowe (komputer z dostępem do Internetu i podłączoną drukarką) oraz materiały eksploatacyjne.

Dodatkowo, analogicznie jak w ubiegłym roku uprzejmie proszę o wskazanie Operatora informatycznego OKW. Zadania operatora będą takie same jak w ubiegłym roku, są one ustalone w Załączniku nr 2 do ww. uchwały.

W przypadku niewskazania Operatora informatycznego, Urząd Miasta Krakowa wydeleguje operatorów we własnym zakresie. Należy jednak mieć na uwadze konieczność udostępnienia im przez Państwa sprzętu komputerowego w jednostce.

Koordynatorzy informatyczni (pracownicy UMK) będą w najbliższym czasie kontaktować się z Państwem w celu uzgodnienia osób wskazanych jako Operatorzy informatyczni i potwierdzenia udostępnienia pełnego stanowiska komputerowego.

 

Z wyrazami szacunku

 

z up. Prezydenta Miasta Krakowa

Piotr Bukowski

    Koordynator wyborczy UMK

dolne t�o