górne tło

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja V 2019

Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału w Krakowskim Tygodniu Zawodowców -
edycja V 2019

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja V 2019

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

Rodzice i Uczniowie

uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się V już edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. Biorąc pod uwagę ustalenia Zespołu Doradczego Dyrektorów Szkół Technicznych proponuję, aby tegoroczny KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW odbył się od 11 do 15 marca 2019 r.

Jednocześnie przypominam, że ww. wydarzeniom towarzyszą również Otwarte Soboty. Termin dwóch wspólnych dla całego Krakowa OTWARTYCH SOBÓT W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ustalono na :

16 marca 2019 r.,

27 kwietnia 2019 r.

Jestem przekonana, że jak co roku bogata oferta przygotowana przez krakowskie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz,
że  będzie stanowiła doskonałe wydarzenie wspierające uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia.

Serdecznie zachęcam Państwa Dyrektorów do przekazania zarówno uczniom, jak i ich rodzicom informacji o Otwartych Sobotach, a także możliwości indywidualnego zapoznania się w tych dniach z ofertą wszystkich szkół technicznych.

 

Zgłoszenie do udziału w KRAKOWSKIM TYGODNIU ZAWODOWCÓW następuje poprzez wpisanie do załączonej tabeli (wg podanego wzoru) następujących danych: data wydarzenia, nazwa szkoły, nazwa wydarzenia, miejsce i godzina oraz informacji
o przystąpieniu szkoły do wspólnych SOBÓT OTWARTYCH ( data wydarzenia, nazwa szkoły, nazwa wydarzenia, miejsce, godzina). Powyższą informację proszę przesłać do Pani Pauliny Dzikiewicz-Rożniatowskiej na adres: paulina.dzikiewicz-rozniatowska@um.krakow.pl do 22 lutego 2019 r.

 

Załącznik: TABELA

 

Z poważaniem,

Anna Korfel - Jasińska

Zastępca Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki