górne tło

Wydział Sportu - Miejskie programy sportowe

Miejskie programy sportowe

„Akademia Przedszkolaka” celem programu jest zainteresowanie najmłodszych (dzieci z krakowskich przedszkoli) systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie sportowej pasji w dziecku, która może przerodzić się w „Sport na całe życie”. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej, w pełni wyposażonej hali sportowej, na której odbywają się zawody rangi krajowej i międzynarodowej (Mała Hala TAURON Areny Kraków). Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie na specjalnie przygotowanym panelu.
Więcej informacji na stronie: www.mos-zachod.pl/akademia-przedszkolaka/

 

„Krakowska Olimpiada Młodzieży” jest całorocznym programem sportowym rozgrywanym w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży wzorującym się na Igrzyskach Olimpijskich. Uczestnikami programu są uczniowie szkół publicznych, społecznych, prywatnych i innych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podzieleni na trzy grupy wiekowe. Na zakończenie roku pełnego sportowych zmagań organizowana jest w krakowskim magistracie uroczysta gala z udziałem reprezentantów najlepszych szkół. Rekrutacja do programu odbywa się poprzez zgłoszenia mailowe szkół.
Więcej informacji na stronie: www.kom.krakow.pl

 

„Tańczę w Krakowie” celem programu, jest angażowanie dzieci głównie z klas pierwszych krakowskich szkół podstawowych do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności tańca. Dzieci poprzez taniec, poza świetną zabawą, dają upust swojej energii, uczą się koordynacji i panowania nad własnym ciałem a muzyka wpływa na ich rozwój emocjonalny i wyobraźnię. Dzieci poprzez taniec rozwijają swoje umiejętności społeczne i artystyczne. Rekrutacja do programu odbywa się poprzez zgłoszenia mailowe szkół.
Więcej informacji na stronie: www.moswschod.pl/tancze-w-krakowie/

 

„Pierwsze kroki na śniegu” głównym celem programu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na stoku. Uczniowie klas IV i V krakowskich szkół podstawowych poprzez zabawę poznają tajniki techniczne, takie jak: odpowiednie stanie na nartach/snowboardzie naukę bezpiecznego upadania i naukę jazdy, skręcania, hamowania i zasad bezpiecznego zachowania na stoku. Ćwiczenia oraz program kursu jest zgodny z programem nauczania narciarstwa/snowboardu Polskiego Związku Narciarskiego. Rekrutacja do programu odbywa się poprzez zgłoszenia mailowe szkół.
Więcej informacji na stronie: www.krakow.pl/sport/196107,artykul,pierwsze_kroki_na_sniegu.html

 

"Sport przeciw wykluczeniom" - celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Uczestnicy programu biorą udział w treningach karate, warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w zajęciach teoretycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. Spotkania prowadzą trenerzy i instruktorzy Krakowskiego Klubu OYAMA, zrzeszeni w OYAMA Polskiej Federacji Karate oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści, wykonawcy – koordynatorzy tematyczni programu: funkcjonariusz Wydziału Prewencji Kryminalnej, Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, trener Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Praw Dziecka UNICEF.

Realizacja założonych celów programu odbywa się w ramach pięciu głównych bloków tematycznych:

  1. Przedstawienie problematyki przemocy w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem agresji doświadczanej w szkole oraz grupach środowiskowych i sposób ich unikania – zajęcia z profilaktyki kryminalnej,
  2. Uświadomienie uczestnikom problemu narkomanii,alkoholizmu i tzw. "dopalaczy"– zajęcia z profilaktyki uzależnień,
  3. Przedstawienie problematyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz zasady postępowania w przypadku ataku - zajęcia z zagrożeń terrorystycznych,
  4. Nauczenie podstaw samoobrony – trening samoobrony wobec agresji fizycznej,
  5. Nauczenie pożądanych zachowań i podstaw pomocy przedmedycznej, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej informacji na stronie: www.krakow.pl/sport/5651,artykul,sport_przeciw_wykluczeniom.html

 

"Rugby dla każdego" - program skierowany jest do dzieci i młodzieży z peryferyjnych obszarów Krakowa, realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Rugby na obiektach Narodowego Centrum Rugby (os. Lubocza). Obejmuje działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń przestępczością oraz zjawiskami patologicznymi i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez szkolenie sportowe i turnieje.

Więcej informacji na stronie: www.krakow.pl/sport/198717,artykul,rugby_dla_kazdego.html

 

„Lekkoatletyka dla Każdego! Młodzieżowe Spotkania z Lekką Atletyką” – to upowszechnianie sportu, pobudzenie do aktywności fizycznej młodzieży nie tylko podczas szkolnych zajęć w-f-u, ale także w czasie wolnym. Popularność „Królowej Sportu” w Polsce i nowatorskie podejście do procesu szkoleniowego, dają nadzieję na sukces. Projekt powstał również po to, by przez ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że lekka atletyka to sport gwarantujący harmonijny rozwój dziecka. Program to również zrównywanie szans rozwoju sportowego młodzieży różnych środowisk. Skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych jak również do ich rodziców. Realizowany jest we współpracy z Polskimi Małopolskim Związkiem Lekkiej Atletyki.
Więcej informacji na stronie: www.krakow.pl/sport/165701,artykul,lekkoatletyka_dla_kazdego__mlodziezowe_spotkania_z_lekka_atletyka.html

 

„Mój trener” program skierowany jest do dzieci i młodzieży realizowany w oparciu o istniejące przyszkolne boiska wielofunkcyjne. Obejmuje prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych – według preferencji uczestników. Program współrealizowany z Radami Dzielnic.
Więcej informacji na stronie: www.krakow.pl/sport/3631,artykul,moj_trener.html

 

„Animator sportu” program skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w celu aktywizacji ruchowej. Realizowany w oparciu o istniejące boiska typu ORLIK. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów/animatorów, którzy dostosowują zajęcia do aktualnych możliwości i kondycji uczestników.
Więcej informacji na stronie: www.krakow.pl/sport/3633,artykul,animator_sportu.html