górne tło

Pilotażowy projekt pt. „ Badanie tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa rozpoczyna projekt pilotażowy pt. „ Badanie tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”. Badania odbywają się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej UMK „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”.

 Zwracamy się z ogromną prośbą o umożliwienie przeprowadzenia badania u Państwa w szkole i wsparcie w informowaniu rodziców uczniów klas trzecich o projekcie.

Aby nasi lekarze-pediatrzy mogli przeprowadzić badanie u dzieci, jest niezbędna zgoda ich rodziców. Czy byłaby możliwość przekazania rodzicom informacji o Programie oraz prośby o wyrażenie zgody na badanie?

Szczegóły o programie poniżej.

O programie:

 Celem proponowanego badania jest określenie związku między stężeniem tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego i dzieci z grupy kontrolnej w zależności od zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (smogu) w Krakowie.

Badanie tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci jest to prosty i szybki sposób na monitoring astmy:

• bezbolesne badanie,

• przyjazne dzieciom i dorosłym,

• natychmiastowe uzyskanie wyników,

• analiza przebiegu choroby i skuteczności leczenia

Badanie(bezpłatne zarówno dla dzieci, jak i szkół) będzie przeprowadzone 2-krotnie :

w okresie jesień/zima 2017(październik/listopad-grudzień) – gdy zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego(smog) jest największe

oraz wiosna/lato 2018(maj-czerwiec) – gdy zanieczyszczenie jest mniejsze.

Badanie dzieci zostanie przeprowadzone w szkołach, po wyrażeniu zgody przez rodziców, według wcześniej ustalonego grafiku.

Badanie przeprowadzać będą lekarze Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Dzieci z nieprawidłowymi wynikami badania otrzymają zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki i obserwacji.

Wyniki badania zostaną opracowane i podane do wiadomości.

Stężenie NO (tlenku azotu) w płucach jest wyznacznikiem stanu zapalnego w astmie i pośrednio określa na zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne. Do czasu wprowadzenia tego badania stan zapalny w oskrzelach był określany zwykle metodami inwazyjnymi, czyli, np. na podstawie biopsji oskrzeli lub płukania w czasie bronchoskopii bądź też oceny cytologicznej plwociny indukowanej.

Badanie jest proste, bezbolesne, nieinwazyjne i trwa ok.1 minuty.

Badanie polega na spokojnym wdechu i wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem antybakteryjnym.

 Brak możliwości powikłań – może być wykonane wielokrotnie u każdego dziecka. Co więcej — jest ono

zalecane przez medyczne towarzystwa naukowe, zajmujące się diagnostyką alergii i astmy, do wykonywania w rutynowej praktyce medyczne

 Grupą kontrolną Programu są dzieci klas III, gdyż w tym wieku jest możliwość kontaktu z małym pacjentem.

Badania odbywają się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej UMK „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”.

 

Załącznik -pismo

 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Dr n.med. Jerzy Friediger