górne tło

Zaproszenie do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie prowadził nabór wniosków na projekty związane z opracowaniem strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy w tym możliwości realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na szkolenia i/lub doradztwo z zakresu:

  1. Opracowania strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu (w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu);
  2. Wdrożenie wybranego/ch elementów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem (w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu.

 

Dodatkowo w ramach projektu możesz uzyskać środki finansowe na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż).

 

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty:  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

•                    przedsiębiorcy,

•                    instytucje otoczenia biznesu,

•                    partnerzy społeczni i gospodarczy,

•                    organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

 

Odbiorcy wsparcia:

•                    pracodawcy (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) oraz ich pracownicy (w szczególności pracownicy powyżej 50 r.ż).

 

Pozdrawiam,

Marzena Poznańska

Stanowisko ds. naboru i oceny projektów

Zespół Promocji Konkursów
i Naboru Projektów

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

tel. 12 619 84 08, faks 12 42 29 785

e-mail: mpoznanska@wup-krakow.pl

www.wup-krakow.pl

dolne t�o