górne tło

Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr LXXXIV/551/93 RMK

Przypomnienie o terminie przesyłania do Wydziału Edukacji sprawozdania z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 RMK z dnia 04.06.1993 r. w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i szkół samorządowych w związku z możliwością uzyskiwania przez te placówki dochodów na środki specjalne za I półrocze 2017 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

przedszkola, szkół i placówek oświatowych

samodzielnie sporządzających

sprawozdanie finansowe

Dyrektor

Zespołu Ekonomiki Oświaty

w Krakowie

 

            Przypominam o przesyłaniu do Wydziału Edukacji w formie wydruku oraz dodatkowo pocztą elektroniczną na adres remonty@um.krakow.pl sprawozdania z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 RMK z dnia 04.06.1993 r. w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i szkół samorządowych w związku z możliwością uzyskiwania przez te placówki dochodów na środki specjalne za I półrocze 2017 r.

Powyższe sprawozdanie należy przesłać w terminie do 7 lipca 2017 roku.

Jednocześnie informuję, że wzór tabeli do ww. sprawozdania znajduje się na Portalu Edukacyjnym w zakładce „Dokumenty” - kategoria „Sprawozdania dla Wydziału Edukacji”.

            W sprawozdaniu z realizacji ww. uchwały proszę o wykazanie podmiotów, które prowadzą działalność oświatową (kolumna 5) oraz o wykazanie w sprawozdaniu oprócz najmu również powierzchni oddanych w dzierżawę i użyczenie (w tym również na działalność gabinetów pomocy przedlekarskiej i gabinetów stomatologicznych).

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

/-/ Beata Tracka - Samborska

dolne t�o