górne tło

sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowanie i realizacja budżetu Miasta Krakowa od 21.06.2023 r.

Zarządzenie Nr 1700/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.06.2023 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa

1. Zasady polityki finansowej Miasta Krakowa

2. Definicje, pojęcia i skróty

3. Rejestr zadań budżetowych, rejestr przedsięwzięć wieloletnich

4. Instrukcja planowania bieżących zadań budżetowych

5. Instrukcja planowania oraz monitorowania zadań inwestycyjnych

6. Instrukcja WPF