górne tło

Rozdano nagrody XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

W dniu 13 czerwca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród  laureatom XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Rozdano nagrody XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

 

W dniu 13 czerwca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród  laureatom XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Na najlepszych uczniów czekają także indeksy publicznych uczelni ekonomicznych. W trakcie spotkania ogłoszono hasło kolejnej edycji zawodów – „Przywództwo w biznesie”.

 

Olimpiada Przedsiębiorczości jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do etapu szkolnego XI edycji zgłoszono ponad 17 tys. zawodników z 1051 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zwycięzcą został Konrad Grabowicz z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Na uroczystości 13 czerwca br. spotkało się 25 najlepszych zawodników, przybyli także ich nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele partnerów Olimpiady i publicznych uczelni ekonomicznych współorganizujących zawody.

Państwa obecność to jednocześnie urodzinowy prezent na 110. rocznicę powstania Szkoły Głównej Handlowej – powiedział rektor SGH, prof. Tomasz Szapiro, witając gości.

Gratulacje złożył laureatom także prof. Ryszard Kokoszczyński, członek zarządu NBP – Partnera Strategicznego Olimpiady. Podkreślił on, że długofalowa inwestycja w edukację ekonomiczną młodych ludzi to działanie niezwykle istotne dla Narodowego Banku Polskiego. Zwracając się do opiekunów merytorycznych uczniów zaznaczył, że żadne słowa i tak nie przyniosą nauczycielom większej radości niż ta, którą daje obserwowanie postępów, jakie czynią uczniowie.

 My jako fundacja staramy się wspierać przedsięwzięcia, które kształtują ludzi w taki sposób, aby byli wartościowymi obywatelami i pamiętali o świecie, który jest poza ich wąskim zawodowym kręgiem zainteresowań – zaznaczył Radosław Jasiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Partnera Strategicznego Olimpiady, odnosząc się do konieczności inwestycji nie tylko w wiedzę i umiejętności młodzieży, lecz przede wszystkim w ich postawy. Zainwestujcie dobrze swój czas i nie narzekajcie. Pamiętajcie chińskie przysłowie, które mówi: nie narzekaj, że jest ci ciężko, że masz pod górę, bo idziesz na szczyt – dodał w życzeniach dla laureatów.

W trakcie uroczystości prof. Piotr Płoszajski, kierownik Katedry Teorii Zarządzania SGH, wygłosił wykład pt. Pochwała niedoskonałości. Innowacyjność w czasach Nowej Gospodarki, Internetu Rzeczy i heretyków. Dyrektorom najlepszych liceów listy gratulacyjne przekazał ponadto Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski.

Odbierając nagrody Konrad Grabowicz, zwycięzca XI edycji, powiedział: Uczestnictwo w gali oraz satysfakcja z wyniku są dla mnie najlepszym wynagrodzeniem starań i przygotowań, które podjąłem. Mam również nadzieję, że wygrana w Olimpiadzie będzie dla mnie kolejnym krokiem na drodze przygody z przedsiębiorczości i ekonomią.

 

Z kolei Katarzyna Sobczak, która pełniła funkcję opiekuna merytorycznego zwycięzcy, a także laureata drugiej nagrody, przyznała: Jestem dumna, że łacińska sentencja Horacego, która jest na logo naszej szkoły: „sapere aude", czyli „odważ się być mądrym” została wdrożona i zrealizowana przed naszych abiturientów, Konrada i Nikodema.

 

Z listą laureatów można zapoznać się na stronie: www.olimpiada.edu.pl 

***

Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólnopolski, trzyetapowy konkurs dla uczniów szkół, w których nauka kończy się maturą. Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości i wiedzy o gospodarce wśród młodzieży. Program zawodów obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii i praktyki biznesowej. Uczniowie mogą wykazać się umiejętnościami i wiedzą, rozwiązując testy, przygotowując prezentacje, pracując zespołowo nad studiami przypadku oraz pisząc esej.

Program Olimpiady oraz regulamin znajdują się na stronie: www.olimpiada.edu.pl 

Współorganizujące Olimpiadę uczelnie ekonomiczne – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, przewidziały znaczne ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia dla finalistów i laureatów. Laureaci otrzymali ponadto atrakcyjne nagrody rzeczowe. Z kolei Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego byli uprawnieni do udziału w kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej, otrzymali książki od Wydawnictwa Difin oraz zaproszenie na egzamin umożliwiający uzyskanie Certyfikatu YoungMBA.

Uhonorowani zostali także nauczyciele i szkoły. Opiekunom laureatów przypadły równie cenne nagrody rzeczowe jak ich podopiecznym. Natomiast szkoły zwycięzców zostały nagrodzone zestawami publikacji przygotowujących do kolejnej edycji zawodów. Ufundowana przez firmę Plagiat.pl nagroda specjalna Olimpiady – bon o wartości 5000 zł przeznaczony na potrzebny szkole sprzęt cyfrowy – przypadła jednej ze szkół zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, wybranej w drodze losowania, a wszystkie te szkoły otrzymały od firmy Plagiat.pl 50-procentową zniżkę na roczną licencję systemu antyplagiatowego „Antyściąga” i wdrożenie systemu. Ponadto 25 szkołom, które zgłosiły największą liczbę zawodników, została przekazana publikacja dotyczącą hasła przewodniego XI edycji zawodów.

Wyniki Olimpiady uwzględniane są w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanym wspólnie przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.

Olimpiada dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Partnerów Strategicznych Olimpiady – oraz z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Olimpiadę wspierają m.in.: Wydawnictwo Difin, firma Plagiat.pl, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Patronami medialnymi są „Głos Nauczycielski”, Perspektywy.pl, NBPortal oraz Interklasa.

Więcej informacji udziela Biuro Olimpiady Przedsiębiorczości (tel. 22 564 9725, biuro@olimpiada.edu.pl).

 

Załącznik:

Zdjęcie - Laureaci

dolne t�o