górne tło

Podnieść skrzydła - poradnik dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Poniżej najważniejsze informacje oraz dokumenty dotyczące kształcenia dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

1. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

2. Kształcenie specjalne - wykaz samorządowych przedszkoli i szkół specjalnych

3. Kształcenie integracyjne - lista szkół prowadzących oddziały integracyjne

4. Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego - usługa na platformie ePUAP

5. Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego.doc

6. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek

7. Krakowski Informator Dla Osób Niepełnosprawnych

8. Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

9. Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły