górne tło

Podnieść skrzydła - poradnik dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Poniżej najważniejsze informacje oraz dokumenty dotyczące kształcenia dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 www.pixabay.com 1. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

kształcenia specjalnego i integracyjnego  2. Kształcenie specjalne i integracyjne - wykaz samorządowych przedszkoli i szkół specjalnych oraz lista szkół prowadzących oddziały integracyjne

telework  3. Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego

school bus  4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek

directory  5. Krakowski Informator Dla Osób Niepełnosprawnych