górne tło

Dokumenty - podnieść skrzydła

1. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

2. Kształcenie specjalne     -     wykaz samorządowych przedszkoli i szkół specjalnych

3. Kształcenie integracyjne   -    lista szkół prowadzących oddziały integracyjne

4. Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego - usługa na platformie ePUAP

5. Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego.doc

5. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek

6. Krakowski Informator Dla Osób Niepełnosprawnych

7. Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

8. Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły