górne tło

Sprawy nauczycieli

Zarządzenie Nr 1094/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kraków - kliknij tutaj.