górne tło

Sprawy nauczycieli

Zarządzenie Nr 727/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.