górne tło

Rekrutacja do szkół podstawowych

2018-01-25

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r. (plik do pobrania).

 

Zarządzenie Nr 148/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2018 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów.

 

2018-02-28

Aby przejść do serwisu rekrutacyjnego kliknij tutaj (serwis zostanie uruchomiony 1 marca 2018 r. o godzinie 8.00).

 

 

dolne t�o