górne tło

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz inne osoby prawne lub fizyczne.

Aktualizacja wykazu następuje pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.

Placówki samorządowe

Placówki niesamorządowe