Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt budżetu oświaty na rok 2022

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące projektu budżetu oświaty na rok 2022

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

W związku z przystąpieniem do prac nad projektem budżetu oświaty na 2022 rok proszę o przygotowanie następujących druków zgodnie z Zarządzeniem Nr 1708/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia12 lipca 2019 roku w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa:

 

 

Proszę pamiętać, że w druku P-9 należy ująć także szacunkowe kwoty planu w przypadku gdy posiadacie Państwo informacje o zakwalifikowaniu wniosku do projektu, a także proszę o dokładną informację o czasie trwania umowy / projektu, czyli do kiedy projekt jest realizowany (dotyczy również druku WPF-NU).

Ww. druki proszę złożyć w Wydziale Edukacji w terminie do 13 września 2021 r.

 

Ponadto przypominam, iż do 20 lipca 2021 r. należało przekazać do Wydziału Budżetu Miasta druk P-4 „Roczne dochody pozyskiwane przez komórkę organizacyjną UMK na prawach wydziału oraz miejskie jednostki organizacyjne na rok…”. Przypominam, że w przypadku zmian w zaplanowanych dochodach na rok 2022, bądź niezłożenia w ww. terminie druku P-4 należy w terminie do 5 września 2021 r. złożyć do Wydziału Budżetu Miasta druk P-5.

 

Jednocześnie, przypominam, że plan finansowy na rok 2022 w całości przygotowywany będzie w aplikacji PABS. Do 30 września br. plan finansowy Państwa jednostki powinien zostać zakończony i posiadać status: „Planowanie zakończone”.

W załączeniu przekazujemy Państwu  link do filmu instruktażowego "Przygotowanie planu finansowego" jako przypomnienie kolejności najważniejszych punktów tworzenia planu finansowego:

https://www.youtube.com/watch?v=hsGfehE-dKQ

 

Nadto, przy planowaniu rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” należy pamiętać, że wszystkie wydatki dotyczące tego rozdziału powinny być w nim ujęte, zarówno wynagrodzenia jak i wydatki statutowe.

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załączniki:

P-5

P-9

P-10

P-15

WPF-NU

WPF-NC

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-09-07
Data aktualizacji: 2021-09-07
Powrót
Znajdź komunikat