Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór wniosków w III naborze w Programie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (POWR.04.01.00-00-I108/19)

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że SENSE consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pełniąca rolę realizatora projektu ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym w III naborze wniosków  do projektu POPOJUTRZE 2.0. – KSZTAŁCENIE, który potrwa od 23 sierpnia do 6 września.

Hasłem przewodnim naboru jest SZKOŁA JUTRA – rozwój kompetencji przyszłości, tworzenie przestrzeni, narzędzi i produktów sprzyjających przyswajaniu wiedzy.

W projekcie może wziąć udział każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest stworzenie minimum 2 osobowego zespołu. Pomysł może zgłosić instytucja, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo niezależnie od branży, żłobek, przedszkole, szkoła, uczelnia, a także grupa nauczycieli, dydaktyków, trenerów, edukatorów, rodziców.

Celem głównym projektu jest wsparcie procesu inkubacji 72 innowacji społecznych z całego kraju, pozwalających na szybsze, tańsze oraz bardziej wydajne rozwiązywanie problemów
w obszarze kształcenia. W POPOJUTRZE 2. pomysły na szybsze, tańsze oraz lepsze metody i narzędzia pomagające się uczyć przekształcane są w innowacje.

W załączeniu przekazuję zaproszenie do udziału, a także plakat informacyjny.

Do zdobycia są 72 granty, każdy o wartości 60 000 PLN.

Okres realizacji projektu: 1.04.2020 do 30.06.2023.

Szczegóły dostępne są na stronie projektu: www.popojutrze2.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przypominamy, że udział w jakimkolwiek przedsięwzięciu wiąże się z posiadaniem odpowiedniego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa do wykonywania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków wszelkich czynności związanych z realizacją projektu/przedsięwzięcia. W związku z powyższym, chcąc wziąć udział ww. programie należy zwrócić się do Wydziału Edukacji o przygotowanie stosownego pełnomocnictwa.

Informuję ponadto, iż proces przygotowania stosownego pełnomocnictwa może wynieść do 2-ch tygodni.

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załączniki:

- zaproszenie,

- plakat.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-08-25
Data aktualizacji: 2021-08-25
Powrót
Znajdź komunikat