Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uchylenie uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa

Poniżej pismo Anny Domańskiej, Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli,

szkół i placówek

 

 

            Informujemy, że 21 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr LVI/1616/21 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, proszę zatem o zapoznanie się z treścią i stosowanie się do zapisów zawartych w uchwale.

            Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych (z późn. zm.).

            Niektórzy z Państwa Dyrektorów otrzymali na mocy uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa  pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa do zawierania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków porozumień oraz składania jednostronnych oświadczeń woli w sprawach udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz składania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków jednostronnych oświadczeń woli w sprawach odmowy udzielania ulg w spłacie wierzytelności.

            Zwracamy również uwagę na brzmienie §10 uchwały nr LVI/1616/21, zgodnie z którym "do rozpatrzenia kompletnych wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały obowiązującej w chwili złożenia wniosku".

            W związku z powyższym po uprawomocnieniu ww. uchwały dyrektorom, którzy dotychczas posiadali stosowne pełnomocnictwa zostaną wydane nowe pełnomocnictwa, których podstawą do działań będzie uchwała nr LVI/1616/21.

 

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Domańska

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-05-04
Data aktualizacji: 2021-05-04
Powrót
Znajdź komunikat