Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektora MCOO

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 

 

Przypominam Państwu o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 rok „Zbiorcze zestawienie zadań za 2020 rok wg rozdziałów i kategorii zadań".

 

Druki należy wygenerować ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (z wyjątkiem sprawozdania S-5, które należy sporządzić w programie Excel), który zgodnie z Zarządzeniem Nr 1708/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uruchomienia: modułu Kadry w zakresie Płac oraz modułu Finanse w zakresie Należności i Zobowiązań oraz Księgi Głównej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Gminie Miejskiej Kraków, winien być systemem obowiązującym w szkole/placówce. Sposób generacji sprawozdań opisuje załącznik do niniejszego pisma.

 

Sprawozdania S-9, S-15 i S-19 winny zostać zatwierdzone w systemie (analogicznie jak sprawozdania RB).

 

Ww. sprawozdania w formie papierowej proszę składać do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2021 roku.

 

Uwaga!

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie sporządza sprawozdanie ZBIORCZE dotyczące realizowanych przez siebie zadań (S-11) oraz zadań realizowanych przez obsługiwane placówki (S-10).

 

W przypadku kiedy w danym rozdziale występuje więcej niż jedna kategoria zadania MCOO sporządza zestawienie ZBIORCZE tylko do rozdziału (S-13).

 

Ww. sprawozdania przedkłada w formie papierowej do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch  egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2021 roku.

 

Z poważaniem,

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

 

Druki:

S-5

S-10

S-11

INSTRUKCJA GENEROWANIA I DRUKOWANIA SPRAWOZDAŃ S%

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-02-03
Data aktualizacji: 2021-02-03
Powrót
Znajdź komunikat