Wydatki za 2019 rok

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wydatków za 2019 r.

Wydatki za 2019 rok
Fot. Pixabay.com

EK-06.3021.42. 2020.AP

 

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

 

              

W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2019 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2019 roku:

 

  • Wydatków poniesionych przez szkołę/placówkę oświatową na rzecz innej jednostki organizacyjnej (Tabela Nr 1),
  • Wydatków ponoszonych przez inną jednostkę organizacyjną na rzecz danej szkoły/placówki oświatowej (Tabela Nr 2).

 

Tabele proszę przekazać w formie wydruku do Wydziału Edukacji  oraz pocztą elektroniczną na adres: Agnieszka.Paleczny@um.krakow.pl w terminie do 22 maja 2020 r.

 

Z poważaniem,

Magdalena Węgrocka-Szwalec

Z-ca Dyrektora Wydziału

 

Załącznik:

Tabela nr 1 i 2 - wykonanie za 2019 r.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY