Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – nabór wniosków 2020

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące naboru wniosków.

Szanowni Państwo  Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych

 

Już po raz drugi rusza nabór do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  moduł 3. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację jednego z poniższych zadań:

 

1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);

2) doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;

3) zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;

4) adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W przypadku realizacji punktu 1-3:

- wsparcie finansowe wynosi maksymalnie 80.000,00 zł,

- wymagany wkład własny organu prowadzącego 20.000,00 zł

(łączna kwota na realizację zadania to 100.000,00 zł).

W przypadku adaptacji jadalni - punkt 4:

-  wsparcie finansowe wynosi maksymalnie  25.000,00 zł,

- wymagany wkład własny organu prowadzącego  6.250,00 zł

(łącznie 31.250,00 zł).

 

Wkład finansowy jest zapewniany przez Gminę Miejską Kraków.

Zakres realizacji Programu reguluje Uchwała nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (…). Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami. Zawarte są w nich informacje o warunkach, które musi spełnić szkoła, by wziąć udział w Programie oraz wymaganiach technicznych dotyczących kupowanego doposażenia. Zawierają również sposób oceny formalnej i merytorycznej dokonywanej przez zespół powołany przez wojewodę do oceny wniosków organu prowadzącego.

Wniosek o udział w Programie należy złożyć w Wydziale Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, w nieprzekraczalnym  terminie do 15 kwietnia 2020 r.formie papierowej, w dwóch egzemplarzach: jeden z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej, drugi bez pieczęci i  podpisu  oraz  w wersji elektronicznej edytowalnej na adres: finanse.ek@um.krakow.pl

Osoba do kontaktu: Marzena Wawrzyniec, tel. 12 616 50 93

Do wniosków należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami szkoły, wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 5 lutego 2019 r.

Wypełnianie wniosku – wskazówki:

1. Należy wypełnić wszystkie rubryki w części teleadresowej wniosku;

2. Wnioskuje szkoła podstawowa  (w zespole szkół, zsp, sosw itp.)

3. Wniosek należy wypełniać zgodnie z instrukcjami w przypisach;

4. Opisy w pkt. 4 i 5 powinny być zwięzłe;

5. W pkt. 7- kolumnę „wkład rzeczowy własny” należy pozostawić pustą.

6. W pkt. 8 - kwota wsparcia finansowego to kwota wnioskowana z dotacji rządowej, czyli maksymalnie 80.000 zł w przypadku realizacji zadań związanych z modernizacją kuchni i jadalni lub 25.000  zł w przypadku modernizacji samej jadalni;

7. W pkt. 9 należy wpisać: brak wkładu rzeczowego.

 

Podstawy prawne:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (…).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000267/O/D20190267.pdf

2) uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001007/O/M20181007.pdf

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

 

Formularze:

1) wniosek dyrektora szkoły;

2) oświadczenie dyrektora szkoły.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-03-05
Data aktualizacji: 2020-03-05
Powrót
Znajdź komunikat