SPRAWOZDANIE Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2019

W załączeniu pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

SPRAWOZDANIE Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2019
Fot. Pixabay.com

EK-06.8.2020.MW

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli,

szkół i placówek oświatowych oraz

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

 

 

             Zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.) w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust.1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ponadto nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowisk, gdy roczna ich wysokość w 2019 r, nie przekroczyła 800 zł.

 

             W związku z powyższymi informacjami oświadczenie o opłacie nie przekraczającej 100 zł lub oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska należy złożyć do Wydziału Edukacji, ul. Stachowicza 18 w terminie do 13 marca 2020 r. (wzory oświadczeń w załączeniu).

             W przypadku, gdy wysokość opłaty jest wyższa niż 100 zł, w tym przekroczyła 800 zł, należy złożyć odpowiednie  wykazy  do  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego,  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w terminie do 20 marca 2020 r.

 

             Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej.

 

              W Wydziale Edukacji sprawę prowadzi Marzena Wawrzyniec, tel. 12 616 50 93, Marzena.Wawrzyniec@um.krakow.pl

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załączniki:

- oświadczenie o opłacie nie przekraczającej 100 zł,

- oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY