Nagrody Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej – komunikat dla dyrektorów

Poniżej komunikat skierowany do dyrektorów samorządowych szkół i placówek przez Magdalenę Węgrocką-Szwalec, Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczący nagród Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej otrzymanych przez nauczycieli.

Nagrody Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej – komunikat dla dyrektorów
Fot. pixabay.com

Uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania przez nauczyciela nagrody Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej dyrektor jednostki wystawia notę obciążeniową, w której podaje nr rachunku bankowego jednostki. Następnie szkoła po otrzymaniu środków na ww. rachunek bankowy odsyła środki na dochodowy rachunek bankowy Wydziału Budżetu Miasta.

W związku z powyższym należy sporządzić wnioski zwiększające plan finansowy jednostki na drukach Z-1, Z-2. Po otrzymaniu zwiększenia planu finansowego środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki i wówczas dyrektor będzie mógł dokonać wypłaty ww. nagród.

Magdalena Węgrocka-Szwalec

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY