POWER 4.2 „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Wyniki naboru - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

POWER 4.2 „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Szanowni Państwo Dyrektorzy

 

Szkoły, które zdecydowały się aplikować do programu POWER 4.2 „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  oraz otrzymały wsparcie finansowe proszę o przesłanie wypełnionej tabeli – w załączeniu, dot. złożonego wniosku na adres e-mail: Kinga.Haluch@um.krakow.pl.

 

W pierwszym wierszu tabeli jest podany wzór jej wypełnienia – PROSZĘ NIE ZMIENIAĆ UKŁADU TABELI!

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załącznik:

TABELA

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY