ERASMUS + edycja 2019

Informacja dla szkół aplikujących do programu ERASMUS+ w 2019 r.

ERASMUS + edycja 2019
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Szanowni Państwo Dyrektorzy

 

Szkoły, które zdecydowały się aplikować do programu ERASMUS+ w 2019 r. (jako koordynator lub partner) oraz otrzymały wsparcie finansowe proszę o przesłanie wypełnionej tabeli – w załączeniu, dot. złożonego wniosku na adres e-mail: Kinga.Haluch@um.krakow.pl.

 

W pierwszym wierszu tabeli jest podany wzór jej wypełnienia – PROSZĘ NIE ZMIENIAĆ UKŁADU TABELI!

 

W ostatniej kolumnie proszę wpisać datę złożenia wniosku zwiększającego plan finansowy placówki ewentualnie datę planowanego złożenia wniosku.

 

Dodatkowo w treści maila proszę o informacje kto jest Liderem projektu, w szczególności jeśli środki finansowe mają być wysyłane do partnerów projektu przez Organ Prowadzący – Gminę Miejską Kraków.  

 

Magdalena Węgrocka-Szwalec

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

 

 

Załącznik:

TABELA

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY