Krakowskie szkoły z dotacją na zajęcia edukacyjne

Edukacyjny projekt Gminy Miejskiej Kraków „Szkolne ekopomysły” otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 56 361,80 zł – środki zostaną przeznaczone głównie na organizację zajęć laboratoryjnych i warsztatów dla uczniów i nauczycieli krakowskich szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych.

Krakowskie szkoły z dotacją na zajęcia edukacyjne
Fot. Portal Edukacyjny

Projekt zakłada realizację zajęć laboratoryjno-badawczych dla uczniów 25 samorządowych szkół podstawowych i towarzyszących im nauczycieli-opiekunów. Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach dotyczących zanieczyszczenia powietrza i gleby. Na zajęciach w Ojcowskim Parku Narodowym wezmą udział w zajęciach „Woda w Twojej Rzece”. Dodatkowo 30 nauczycieli odbędzie warsztaty poszerzające zakres wiedzy ekologicznej przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W 10 szkołach zostaną przeprowadzone warsztaty ekologiczne prowadzone przez nauczycieli, którzy brali udział w projektach edukacji ekologicznej w latach 2015-2018. Natomiast dzieci z 12 samorządowych przedszkoli odbędą zajęcia w Krakowskich Wodociągach Miejskich.

 

Termin realizacji zadania: 2 maja – 25 października 2019 r. Koszt kwalifikowany tego przedsięwzięcia to 78 296 zł.

 

Projekt „Szkolne ekopomysły” został doceniony w konkursie z zakresu edukacji ekologicznej, zorganizowanym przez WFOŚiGW w Krakowie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY