Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie z realizacji programu w 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Samorządowych,

dyrektorzy szkół, które otrzymały w roku 2018 dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych na podstawie wniosków złożonych w październiku 2017 r., są zobowiązani do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wyszczególnionych w § 3, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie z realizacji programu w 2018 r.
Fot. Portal Edukacyjny

Zgodnie z informacją opublikowaną 6 lipca 2018 r. na Portalu Edukacyjnym zadania wykonywane w ramach Programu powinny być realizowane niezależnie od daty otrzymania książek.

Uwaga! Zmieniona zostaje data złożenia sprawozdania na 21 grudnia 2018 r. Sprawozdanie należy złożyć zarówno w wersji papierowej w Wydziale Edukacji UMK, jak i elektronicznej na adres e-mailowy Dominika.Kaszuba@um.krakow.pl (w wersji edytowalnej, sprawozdanie w formacie .doc – Word, załącznik do sprawozdania w formacie .exe - Excel).

Uprzejmie proszę o wypełnienie wszystkich punktów i kolumn w załączonym sprawozdaniu oraz załączniku do sprawozdania. W części dotyczącej wzrostu liczby wypożyczeń i liczby uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych należy podać dane na dzień wypełnienia sprawozdania, niezależnie od tego, czy szkoła otrzymała już zakupione książki, czy nie.

 

Wskazówki:

- „kwota przyznanego wsparcia finansowego” – kwota dotacji rządowej (80% całości dofinansowania, które szkoła otrzymała).

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załączniki:

1. Szkoły, które otrzymały dofinansowanie w 2018 r.

2. Wzór sprawozdania dyrektora szkoły.

3. Załącznik do sprawozdania dyrektora szkoły.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY