Wytyczne dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Przekazujemy Państwu pismo Pana Marka Podsiadło, Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej UMK w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Wytyczne dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli
Fot. Portal Edukacyjny

SKAN PISMA

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY