Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Tue, 07 Jul 2020 08:17:33 +0200 Wykonanie § 4040 na koniec okresu sprawozdawczego https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/240949,1821,komunikat,wykonanie___4040_na_koniec_okresu_sprawozdawczego_.html https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/240949,1821,komunikat,wykonanie___4040_na_koniec_okresu_sprawozdawczego_.html Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wykonania § 4040 na koniec okresu sprawozdawczego ]]> Thu, 25 Jun 2020 13:43:29 +0200 Wydatki za 2019 rok https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/240019,1821,komunikat,wydatki_za_2019_rok.html https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/240019,1821,komunikat,wydatki_za_2019_rok.html Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wydatków za 2019 r. ]]> Tue, 19 May 2020 09:20:51 +0200 Wynagrodzenia w oświacie będą wypłacane tak jak dotychczas https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/238649,1812,komunikat,wynagrodzenia_w_oswiacie_beda_wyplacane_tak_jak_dotychczas.html https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/238649,1812,komunikat,wynagrodzenia_w_oswiacie_beda_wyplacane_tak_jak_dotychczas.html Do 10 kwietnia 2020 r. został przedłużony okres ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w całej Polsce, jednak ze znaczącą zmianą – w tym czasie nauka jest realizowana na odległość. Wciąż pojawiają się jednak wątpliwości pracowników placówek oświatowych w Krakowie dotyczące wypłaty wynagrodzeń za ten okres. Informujemy, że Miasto Kraków będzie realizować wypłaty dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na dotychczasowych zasadach. Szczegółowe informacje są dostępne poniżej. ]]> Mon, 30 Mar 2020 10:29:49 +0200 Zawieszenie zajęć – informacja MEN w sprawie nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek. Oznacza to, że w tym okresie w przedszkolu, szkole lub placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z wyjątkiem 12 i 13 marca 2020 r., kiedy prowadzono działalność opiekuńczą. Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy. ]]> Tue, 17 Mar 2020 10:45:45 +0100 Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metody pracy w szkołach ogólnodostępnych https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/238053,1821,komunikat,srodki_przeznaczone_na_specjalna_organizacje_nauki_i_metody_pracy_w_szkolach_ogolnodostepnych.html https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/238053,1821,komunikat,srodki_przeznaczone_na_specjalna_organizacje_nauki_i_metody_pracy_w_szkolach_ogolnodostepnych.html W załączeniu komunikat Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji. ]]> Thu, 12 Mar 2020 10:51:07 +0100 „Edukacja muzyczna” („Music education and learning”) w ramach działania pilotażowego Music Moves Europe. https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237915,1821,komunikat,__edukacja_muzyczna____music_education_and_learning___w_ramach_dzialania_pilotazowego_music_moves_europe_.html https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237915,1821,komunikat,__edukacja_muzyczna____music_education_and_learning___w_ramach_dzialania_pilotazowego_music_moves_europe_.html W załączeniu komunikat Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji. ]]> Mon, 09 Mar 2020 12:38:16 +0100 „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – nabór wniosków 2020 https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237826,1821,komunikat,_posilek_w_szkole_i_w_domu__modul_3___nabor_wnioskow_2020.html https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237826,1821,komunikat,_posilek_w_szkole_i_w_domu__modul_3___nabor_wnioskow_2020.html Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące naboru wniosków. ]]> Thu, 05 Mar 2020 12:04:40 +0100 Nabór wniosków w ramach programu https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237823,1821,komunikat,nabor_wnioskow_w_ramach_programu_.html https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237823,1821,komunikat,nabor_wnioskow_w_ramach_programu_.html „Eksperyment Wymiana 2020 – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży” ]]> Thu, 05 Mar 2020 11:35:29 +0100 Informacja o realizacji planów finansowych jednostek samorządowej oświaty https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237749,1821,komunikat,informacja_o_realizacji_planow_finansowych_jednostek_samorzadowej_oswiaty.html https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237749,1821,komunikat,informacja_o_realizacji_planow_finansowych_jednostek_samorzadowej_oswiaty.html Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące realizacji planów finansowych jednostek samorządowej oświaty. ]]> Wed, 04 Mar 2020 09:22:56 +0100 SPRAWOZDANIE Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2019 https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237085,1821,komunikat,sprawozdanie_z_korzystania_ze_srodowiska_za_rok_2019.html https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/237085,1821,komunikat,sprawozdanie_z_korzystania_ze_srodowiska_za_rok_2019.html W załączeniu pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji. ]]> Thu, 05 Mar 2020 12:09:13 +0100