Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Thu, 27 Jun 2019 02:11:55 +0200 Planowanie zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 i lata następne http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231197,1812,komunikat,planowanie_zadan_i_zakupow_inwestycyjnych_na_rok_2020_i_lata_nastepne.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231197,1812,komunikat,planowanie_zadan_i_zakupow_inwestycyjnych_na_rok_2020_i_lata_nastepne.html Możliwość zgłaszania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych nieujętych w WPF – pismo Dyrektora MCOO w Krakowie ]]> Wed, 19 Jun 2019 13:04:50 +0200 ERASMUS + edycja 2019 http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/230768,1821,komunikat,erasmus_+_edycja_2019.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/230768,1821,komunikat,erasmus_+_edycja_2019.html Informacja dla szkół aplikujących do programu ERASMUS+ w 2019 r. ]]> Thu, 06 Jun 2019 10:24:04 +0200 Sprawozdanie z realizacji programu „AKTYWNA TABLICA” za 2018 rok http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230523,1812,komunikat,sprawozdanie_z_realizacji_programu__aktywna_tablica__za_2018_rok.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230523,1812,komunikat,sprawozdanie_z_realizacji_programu__aktywna_tablica__za_2018_rok.html Termin upływa 15 czerwca 2019 r. - pismo zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji w tej sprawie. ]]> Thu, 30 May 2019 10:22:51 +0200 Dot. naboru wniosków w ramach poddziałania 10.1.3 RPOWM „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230433,1812,komunikat,dot__naboru_wnioskow_w_ramach_poddzialania_10_1_3_rpowm__edukacja_w_szkolach_prowadzacych_ksztalcenie_ogolne_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230433,1812,komunikat,dot__naboru_wnioskow_w_ramach_poddzialania_10_1_3_rpowm__edukacja_w_szkolach_prowadzacych_ksztalcenie_ogolne_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Liceów Ogólnokształcących (ogólnodostępnych i specjalnych) prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ]]> Tue, 28 May 2019 08:43:34 +0200 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - komunikat http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230404,1812,komunikat,pomoc_zdrowotna_dla_nauczycieli_-_komunikat.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230404,1812,komunikat,pomoc_zdrowotna_dla_nauczycieli_-_komunikat.html Nowelizacja przepisów dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - informacja zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. ]]> Thu, 30 May 2019 07:57:13 +0200 Zajęcia dodatkowe rekompensujące realizację podstawy programowej za czas strajku http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230378,1812,komunikat,zajecia_dodatkowe_rekompensujace_realizacje_podstawy_programowej_za_czas_strajku.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230378,1812,komunikat,zajecia_dodatkowe_rekompensujace_realizacje_podstawy_programowej_za_czas_strajku.html Możliwość organizacji nieobowiązkowych zajęć - pismo dyrektor Wydziału Edukacji skierowane do dyrektorów szkół w tej sprawie. ]]> Thu, 30 May 2019 07:55:09 +0200 Krakowskie szkoły z dotacją na zajęcia edukacyjne http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/229623,1821,komunikat,krakowskie_szkoly_z_dotacja_na_zajecia_edukacyjne.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/229623,1821,komunikat,krakowskie_szkoly_z_dotacja_na_zajecia_edukacyjne.html Edukacyjny projekt Gminy Miejskiej Kraków „Szkolne ekopomysły” otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 56 361,80 zł – środki zostaną przeznaczone głównie na organizację zajęć laboratoryjnych i warsztatów dla uczniów i nauczycieli krakowskich szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych. ]]> Tue, 30 Apr 2019 13:46:42 +0200 „Lato w szkole 2019 r.” http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/229491,1812,komunikat,_lato_w_szkole_2019_r___.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/229491,1812,komunikat,_lato_w_szkole_2019_r___.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych   W roku szkolnym 2018/2019 ferie letnie rozpoczynają się 22 czerwca 2019 roku i trwają do 31 sierpnia 2019 roku. W tym okresie proponuję by Państwa szkoły przystąpiły do akcji „Lato w szkole”.   ]]> Mon, 29 Apr 2019 10:09:59 +0200 Zmiana osób prowadzących sprawy w Wydziale Edukacji UMK http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/228955,1821,komunikat,zmiana_osob_prowadzacych_sprawy_w_wydziale_edukacji_umk_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/228955,1821,komunikat,zmiana_osob_prowadzacych_sprawy_w_wydziale_edukacji_umk_.html Szanowni Państwo,   Informuję o odejściu z Wydziału Edukacji UMK p. Dominiki Kaszuby oraz o wskazaniu nowych osób prowadzących nw. zadania: ]]> Fri, 05 Apr 2019 11:48:37 +0200 Marszałkowski program budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/228492,1812,komunikat,marszalkowski_program_budowania_pamieci_historycznej_o_kresach_wschodnich_rzeczypospolitej.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/228492,1812,komunikat,marszalkowski_program_budowania_pamieci_historycznej_o_kresach_wschodnich_rzeczypospolitej.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych,   Marszałek Małopolski ogłosił zasady wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2019 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Informacje o programie oraz o III edycji Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli https://mcdn.edu.pl/kresy-2019/ ]]> Tue, 02 Apr 2019 08:15:06 +0200