Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Thu, 26 Apr 2018 05:40:41 +0200 Akcja "Lato w szkole" 2018 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/219366,1812,komunikat,akcja__lato_w_szkole__2018.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/219366,1812,komunikat,akcja__lato_w_szkole__2018.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, 23 czerwca 2018 roku rozpoczynają się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2018 roku. To czas najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Dla tych, którzy pozostaną w mieście proponujemy, podobnie jak w latach poprzednich, przystąpienie do akcji „Lato w szkole” w 2018 roku. ]]> Tue, 17 Apr 2018 10:15:06 +0200 WPROWADZENIA PODWYŻKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ADMINISTRACJI I OBSŁUGI http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218923,1812,komunikat,wprowadzenia_podwyzki_wynagrodzenia_zasadniczego_administracji_i_obslugi_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218923,1812,komunikat,wprowadzenia_podwyzki_wynagrodzenia_zasadniczego_administracji_i_obslugi_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków, W związku z wprowadzeniem przez Prezydenta Miasta Krakowa od 1 kwietnia 2018 roku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi samorządowych szkół i placówek oświatowych przesyłam w załączeniu propozycje „Tabeli minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego” ]]> Tue, 03 Apr 2018 09:12:57 +0200 PODWYŻKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218641,1812,komunikat,podwyzki_wynagrodzenia_zasadniczego_pracownikow_administracji_i_obslugi.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218641,1812,komunikat,podwyzki_wynagrodzenia_zasadniczego_pracownikow_administracji_i_obslugi.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy pismo Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego dot. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi ]]> Mon, 19 Mar 2018 13:56:25 +0100 Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów za pomocą kart płatniczych http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218538,1812,komunikat,wydatki_z_wydzielonego_rachunku_dochodow_za_pomoca_kart_platniczych.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218538,1812,komunikat,wydatki_z_wydzielonego_rachunku_dochodow_za_pomoca_kart_platniczych.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Nawiązując do informacji z 23 października 2017 roku https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/214351,1812,komunikat,wydatki_z_wydzielonego_rachunku_dochodow.html w sprawie realizacji wydatków z wydzielonych rachunków dochodów (...) ]]> Fri, 16 Mar 2018 08:29:09 +0100 ERASMUS+ 2018 - składane wnioski http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218335,1812,komunikat,erasmus+_2018_-_skladane_wnioski.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218335,1812,komunikat,erasmus+_2018_-_skladane_wnioski.html Szanowni Państwo Dyrektorzy, szkoły oraz placówki samorządowe, które składają w roku 2018  wniosek o udział w Programie ERASMUS+ są proszone o wypełnienie załączonej poniżej tabeli i przesłanie jej na adres e-mailowy: Dominika.Kaszuba@um.krakow.pl ]]> Wed, 07 Mar 2018 11:16:45 +0100 Podsumowanie akcji „Zima w szkole” w 2018 roku http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218023,1812,komunikat,podsumowanie_akcji__zima_w_szkole__w_2018_roku.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/218023,1812,komunikat,podsumowanie_akcji__zima_w_szkole__w_2018_roku.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku z zakończeniem akcji „Zima w szkole” w 2018 roku, proszę o wypełnienie załączonych tabel i przesłanie w formie elektronicznej na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2018 r. ]]> Mon, 26 Feb 2018 07:47:17 +0100 Wydatki za 2017 rok http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/217675,1812,komunikat,wydatki_za_2017_rok.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/217675,1812,komunikat,wydatki_za_2017_rok.html Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2017 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2017 roku. ]]> Mon, 12 Feb 2018 13:52:41 +0100 Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/217658,1812,komunikat,oplaty_za_korzystanie_z_wychowania_przedszkolnego.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/217658,1812,komunikat,oplaty_za_korzystanie_z_wychowania_przedszkolnego.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ]]> Mon, 12 Feb 2018 10:32:35 +0100 Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2017 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/217650,1812,komunikat,srednie_wynagrodzenie_nauczycieli_w_roku_2017.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/217650,1812,komunikat,srednie_wynagrodzenie_nauczycieli_w_roku_2017.html Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela). ]]> Mon, 12 Feb 2018 07:13:18 +0100 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/217315,1812,komunikat,sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2017_rok.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/217315,1812,komunikat,sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2017_rok.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 rok. ]]> Thu, 01 Feb 2018 15:16:17 +0100