Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Fri, 20 Sep 2019 01:12:16 +0200 Projekt budżetu oświaty na rok 2020 http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/232463,1821,komunikat,projekt_budzetu_oswiaty_na_rok_2020.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/232463,1821,komunikat,projekt_budzetu_oswiaty_na_rok_2020.html Prośba o przygotowanie druków - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK ]]> Mon, 26 Aug 2019 10:50:55 +0200 Podsumowanie akcji „Lato w szkole” w 2019 r. http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/232153,1821,komunikat,podsumowanie_akcji__lato_w_szkole___w_2019_r_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/232153,1821,komunikat,podsumowanie_akcji__lato_w_szkole___w_2019_r_.html Rozliczenie - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK ]]> Mon, 05 Aug 2019 08:38:52 +0200 POWER 4.2 „Ponadnarodowa mobilność uczniów” http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/231724,1821,komunikat,power_4_2__ponadnarodowa_mobilnosc_uczniow_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/231724,1821,komunikat,power_4_2__ponadnarodowa_mobilnosc_uczniow_.html Wyniki naboru - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK ]]> Fri, 12 Jul 2019 10:38:33 +0200 Program Aktywna Tablica - edycja 2019 r. http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/231685,1821,komunikat,program_aktywna_tablica_-_edycja_2019__r_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/231685,1821,komunikat,program_aktywna_tablica_-_edycja_2019__r_.html Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie ]]> Thu, 19 Sep 2019 08:45:03 +0200 „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/231617,1821,komunikat,_posilek_w_szkole_i_w_domu__modul_3.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/231617,1821,komunikat,_posilek_w_szkole_i_w_domu__modul_3.html Wykaz szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego, które otrzymały wsparcie finansowe. ]]> Tue, 09 Jul 2019 08:35:49 +0200 Sprawozdania z wykonania budżetu http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/231574,1821,komunikat,sprawozdania_z_wykonania_budzetu.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/231574,1821,komunikat,sprawozdania_z_wykonania_budzetu.html Przypomnienie o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK ]]> Tue, 09 Jul 2019 11:27:07 +0200 Planowanie zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 i lata następne http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231197,1812,komunikat,planowanie_zadan_i_zakupow_inwestycyjnych_na_rok_2020_i_lata_nastepne.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231197,1812,komunikat,planowanie_zadan_i_zakupow_inwestycyjnych_na_rok_2020_i_lata_nastepne.html Możliwość zgłaszania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych nieujętych w WPF – pismo Dyrektora MCOO w Krakowie ]]> Wed, 19 Jun 2019 13:04:50 +0200 ERASMUS + edycja 2019 http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/230768,1821,komunikat,erasmus_+_edycja_2019.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/230768,1821,komunikat,erasmus_+_edycja_2019.html Informacja dla szkół aplikujących do programu ERASMUS+ w 2019 r. ]]> Thu, 06 Jun 2019 10:24:04 +0200 Sprawozdanie z realizacji programu „AKTYWNA TABLICA” za 2018 rok http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230523,1812,komunikat,sprawozdanie_z_realizacji_programu__aktywna_tablica__za_2018_rok.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230523,1812,komunikat,sprawozdanie_z_realizacji_programu__aktywna_tablica__za_2018_rok.html Termin upływa 15 czerwca 2019 r. - pismo zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji w tej sprawie. ]]> Thu, 30 May 2019 10:22:51 +0200 Dot. naboru wniosków w ramach poddziałania 10.1.3 RPOWM „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230433,1812,komunikat,dot__naboru_wnioskow_w_ramach_poddzialania_10_1_3_rpowm__edukacja_w_szkolach_prowadzacych_ksztalcenie_ogolne_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/230433,1812,komunikat,dot__naboru_wnioskow_w_ramach_poddzialania_10_1_3_rpowm__edukacja_w_szkolach_prowadzacych_ksztalcenie_ogolne_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Liceów Ogólnokształcących (ogólnodostępnych i specjalnych) prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ]]> Tue, 28 May 2019 08:43:34 +0200