Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Wed, 21 Aug 2019 04:55:27 +0200 Funkcjonowanie SIO w roku szkolnym 2019/2020 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/232385,1812,komunikat,funkcjonowanie_sio_w_roku_szkolnym_2019_2020.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/232385,1812,komunikat,funkcjonowanie_sio_w_roku_szkolnym_2019_2020.html Pismo skierowane do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek Samorządowych i Niesamorządowych w sprawie funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2019/2020. ]]> Mon, 19 Aug 2019 09:20:19 +0200 Rodzice niepełnosprawnych przedszkolaków mogą skorzystać z darmowego transportu http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/232232,1812,komunikat,rodzice_niepelnosprawnych_przedszkolakow_moga_skorzystac_z_darmowego_transportu.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/232232,1812,komunikat,rodzice_niepelnosprawnych_przedszkolakow_moga_skorzystac_z_darmowego_transportu.html Kilka miesięcy temu Kraków rozszerzył uprawnienie do darmowego transportu do przedszkola oraz opieki podczas przewozu na trzy- i czterolatki posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości w zbliżającym się roku szkolnym, mogą składać wnioski w tej sprawie. ]]> Thu, 08 Aug 2019 10:28:53 +0200 Komisja dla nauczycieli geografii, chemii, biologii i przyrody http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/232221,1813,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_geografii__chemii__biologii_i_przyrody.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/232221,1813,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_geografii__chemii__biologii_i_przyrody.html ]]> Wed, 07 Aug 2019 14:34:50 +0200 Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – WYPRAWKA SZKOLNA http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/232157,1812,komunikat,rzadowy_program_pomocy_uczniom_w_2019_r____wyprawka_szkolna.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/232157,1812,komunikat,rzadowy_program_pomocy_uczniom_w_2019_r____wyprawka_szkolna.html Poniżej pismo Witolda Kramarza, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w sprawie możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”. ]]> Mon, 05 Aug 2019 10:49:58 +0200 Realizacja programu - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - limity na sierpień 2019 r. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231946,1812,komunikat,realizacja_programu_-_pomoc_panstwa_w_zakresie_dozywiania_-_limity_na_sierpien_2019_r_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231946,1812,komunikat,realizacja_programu_-_pomoc_panstwa_w_zakresie_dozywiania_-_limity_na_sierpien_2019_r_.html Limity ]]> Wed, 24 Jul 2019 09:23:31 +0200 Wybierzmy wspólnie "Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi" http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231816,1812,komunikat,wybierzmy_wspolnie__miejsce_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231816,1812,komunikat,wybierzmy_wspolnie__miejsce_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi_.html W Krakowie nie brakuje miejsc przyjaznych krakowskim rodzinom. W ramach plebiscytu "Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi" zostaną wyróżnione te miejsca, w których rodzice z dziećmi mogą czuć się szczególnie komfortowo. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września. ]]> Wed, 17 Jul 2019 12:33:44 +0200 Sieć publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie gminy miejskiej Kraków http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231733,1812,komunikat,siec_publicznych_szkol_ponadpodstawowych_oraz_szkol_specjalnych__majacych_siedzibe_na_terenie_gminy_miejskiej_krakow_________.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231733,1812,komunikat,siec_publicznych_szkol_ponadpodstawowych_oraz_szkol_specjalnych__majacych_siedzibe_na_terenie_gminy_miejskiej_krakow_________.html EK-03. 4421.2.2019   Dotyczy: UCHWAŁY  NR XVIII/362/19 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE USTALENIA PLANU SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH, MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW                                                                                                                                                                              Szanowni Państwo     Dyrektorzy krakowskich szkół ]]> Fri, 12 Jul 2019 14:48:30 +0200 Konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231517,1812,komunikat,konkurs_o_nagrode_samorzadu_wojewodztwa_malopolskiego_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231517,1812,komunikat,konkurs_o_nagrode_samorzadu_wojewodztwa_malopolskiego_.html Konkurs dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych "Amicus Hominum" - termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 31 lipca br. ]]> Wed, 03 Jul 2019 11:23:25 +0200 Wykaz wolnych miejsc w samorządowych przedszkolach w Krakowie w lipcu i sierpniu 2019 r. http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/231352,1813,komunikat,wykaz_wolnych_miejsc_w_samorzadowych_przedszkolach_w_krakowie_w_lipcu_i_sierpniu_2019_r_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/231352,1813,komunikat,wykaz_wolnych_miejsc_w_samorzadowych_przedszkolach_w_krakowie_w_lipcu_i_sierpniu_2019_r_.html ]]> Wed, 26 Jun 2019 14:56:16 +0200 REALIZACJI PROGRAMU - POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU – LIMITY DLA SZKÓŁ NA LIPIEC 2019 R. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231204,1812,komunikat,realizacji_programu__-_posilek_w_szkole_i_w_domu___limity_dla_szkol__na_lipiec_2019_r_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/231204,1812,komunikat,realizacji_programu__-_posilek_w_szkole_i_w_domu___limity_dla_szkol__na_lipiec_2019_r_.html Limity ]]> Wed, 19 Jun 2019 13:57:44 +0200