Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Sun, 16 Dec 2018 09:08:54 +0100 Uwaga! Rekrutacja na szkolenia w terminach 17-20.12.2018 r. w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami została zakończona z powodu braku miejsc !!!! http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225955,1812,komunikat,uwaga__rekrutacja_na_szkolenia_w_terminach_17-20_12_2018_r__w_zakresie_udzielania_pierwszej_pomocy_dla_pracownikow_niebedacych_nauczycielami_zostala_zakonczona_z_powodu_braku_miejsc_____.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225955,1812,komunikat,uwaga__rekrutacja_na_szkolenia_w_terminach_17-20_12_2018_r__w_zakresie_udzielania_pierwszej_pomocy_dla_pracownikow_niebedacych_nauczycielami_zostala_zakonczona_z_powodu_braku_miejsc_____.html Szanowni Państwo Dyrektorzy, Proszę o sprawdzenie w systemie Platforma Zarządzania Oświatą statusu potwierdzenia kwalifikacji na szkolenie!! ]]> Fri, 14 Dec 2018 10:59:56 +0100 Aktualny wzór zamówienia sprzętu komputerowego z zastosowaniem 0% VAT. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225944,1812,komunikat,aktualny_wzor_zamowienia_sprzetu_komputerowego_z_zastosowaniem_0__vat_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225944,1812,komunikat,aktualny_wzor_zamowienia_sprzetu_komputerowego_z_zastosowaniem_0__vat_.html ]]> Fri, 14 Dec 2018 08:27:57 +0100 Uwaga! Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków!! http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225941,1812,komunikat,uwaga__szkolenie_w_zakresie_udzielania_pierwszej_pomocy_dla_pracownikow_niebedacych_nauczycielami_zatrudnionych_w_szkolach_i_placowkach_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow__.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225941,1812,komunikat,uwaga__szkolenie_w_zakresie_udzielania_pierwszej_pomocy_dla_pracownikow_niebedacych_nauczycielami_zatrudnionych_w_szkolach_i_placowkach_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow__.html Szanowni Państwo Dyrektorzy, Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami, proszę o sprawdzenie w systemie Platforma Zarządzania Oświatą statusu potwierdzenia kwalifikacji na szkolenie. ]]> Fri, 14 Dec 2018 07:25:55 +0100 Uwaga! Dodatkowy nabór na szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków!!! http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225935,1812,komunikat,uwaga__dodatkowy_nabor_na_szkolenia_w_zakresie_udzielania_pierwszej_pomocy_dla_pracownikow_niebedacych_nauczycielami_zatrudnionych_w_szkolach_i_placowkach_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow___.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225935,1812,komunikat,uwaga__dodatkowy_nabor_na_szkolenia_w_zakresie_udzielania_pierwszej_pomocy_dla_pracownikow_niebedacych_nauczycielami_zatrudnionych_w_szkolach_i_placowkach_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow___.html ]]> Thu, 13 Dec 2018 14:11:35 +0100 Pismo Skarbnika Miasta Krakowa Pani Małgorzaty Okarmus - Zakończenie roku budżetowego 2018 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225860,1812,komunikat,pismo_skarbnika_miasta_krakowa_pani_malgorzaty_okarmus_-_zakonczenie_roku_budzetowego_2018.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225860,1812,komunikat,pismo_skarbnika_miasta_krakowa_pani_malgorzaty_okarmus_-_zakonczenie_roku_budzetowego_2018.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Skarbnika Miasta Krakowa Pani Małgorzaty Okarmus dotyczące zakończenia roku budżetowego 2018. ]]> Tue, 11 Dec 2018 14:05:02 +0100 Pismo Pani Magdaleny Pabian p.o. Dyrektora Biura Kontroli - Udostępnianie Informacji Publicznej http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225820,1812,komunikat,pismo_pani_magdaleny_pabian_p_o__dyrektora_biura_kontroli_-_udostepnianie_informacji_publicznej.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225820,1812,komunikat,pismo_pani_magdaleny_pabian_p_o__dyrektora_biura_kontroli_-_udostepnianie_informacji_publicznej.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Pani Magdaleny Pabian p.o. Dyrektora Biura Kontroli dotyczące informacji pokontrolnej z kontroli udostępniania informacji publicznej. ]]> Tue, 11 Dec 2018 09:13:33 +0100 Uwaga! Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Samorządowych Przedszkolach oraz Zespołach Szkolno -Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225817,1812,komunikat,uwaga__szkolenie_w_zakresie_udzielania_pierwszej_pomocy_dla_pracownikow_niebedacych_nauczycielami_zatrudnionych_w_samorzadowych_przedszkolach_oraz_zespolach_szkolno_-przedszkolnych_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225817,1812,komunikat,uwaga__szkolenie_w_zakresie_udzielania_pierwszej_pomocy_dla_pracownikow_niebedacych_nauczycielami_zatrudnionych_w_samorzadowych_przedszkolach_oraz_zespolach_szkolno_-przedszkolnych_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow.html Szanowni Państwo Dyrektorzy, Samorządowych Przedszkoli oraz Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Serdecznie zachęcam do zgłaszania pracowników niebędących nauczycielami na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. ]]> Tue, 11 Dec 2018 07:56:30 +0100 Sprawozdanie - Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (...) http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225806,1812,komunikat,sprawozdanie_-_gabinety_profilaktyki_zdrowotnej_i_pomocy_przedlekarskiej______.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225806,1812,komunikat,sprawozdanie_-_gabinety_profilaktyki_zdrowotnej_i_pomocy_przedlekarskiej______.html Szanowni Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych Przypominamy, że do 31 stycznia 2019 r. należy wypełnić  oraz dostarczyć do Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, sprawozdanie na temat funkcjonowania na terenie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych za rok 2018. ]]> Mon, 10 Dec 2018 13:32:11 +0100 Komisja dla nauczycieli geografii, chemii, biologii, przyrody ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225767,1812,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_geografii__chemii__biologii__przyrody_ubiegajacych_sie_o_awans_na_stopien_nauczyciela_mianowanego.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225767,1812,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_geografii__chemii__biologii__przyrody_ubiegajacych_sie_o_awans_na_stopien_nauczyciela_mianowanego.html ]]> Fri, 07 Dec 2018 11:47:09 +0100 Uwaga! Nauczyciele realizujący podstawę programową z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225753,1812,komunikat,uwaga__nauczyciele_realizujacy_podstawe_programowa_z_przedmiotu_edukacja_dla_bezpieczenstwa__ostatnie_szkolenie_z_zakresu_ewakuacji_i_ratownictwa_podczas_pozarow_oraz_innych_miejscowych_zagrozen.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225753,1812,komunikat,uwaga__nauczyciele_realizujacy_podstawe_programowa_z_przedmiotu_edukacja_dla_bezpieczenstwa__ostatnie_szkolenie_z_zakresu_ewakuacji_i_ratownictwa_podczas_pozarow_oraz_innych_miejscowych_zagrozen.html Szanowni Państwo Dyrektorzy, Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Serdecznie zachęcam do zgłaszania nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń. ]]> Wed, 12 Dec 2018 14:19:48 +0100