Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Sat, 21 Jul 2018 07:38:16 +0200 Ankieta monitoringu http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221888,1812,komunikat,ankieta_monitoringu.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221888,1812,komunikat,ankieta_monitoringu.html EK-06.3021.103.2018 Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych                                          ]]> Thu, 19 Jul 2018 15:16:27 +0200 Komisja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego oraz nauczania zintegrowanego http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221874,1812,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_wychowania_przedszkolnego__wczesnoszkolnego_oraz_nauczania_zintegrowanego.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221874,1812,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_wychowania_przedszkolnego__wczesnoszkolnego_oraz_nauczania_zintegrowanego.html Harmonogram komisji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego oraz nauczania zintegrowanego   ]]> Thu, 19 Jul 2018 14:27:03 +0200 Pismo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221872,1812,komunikat,pismo_wydzialu_bezpieczenstwa_i_zarzadzania_kryzysowego_muw.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221872,1812,komunikat,pismo_wydzialu_bezpieczenstwa_i_zarzadzania_kryzysowego_muw.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, którego tematem była „Meteorologiczna i hydrologiczna osłona kraju – komunikaty, prognozy i ostrzeżenia IMGW”  przesyłam pismo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW dot. zmian w systemie ostrzeżeń meteorologicznej osłony kraju IMGW-PIB wraz z załącznikami do wiadomości i stosowania. ]]> Wed, 18 Jul 2018 16:57:03 +0200 Pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło_VAT http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221713,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo_vat.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221713,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo_vat.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące wpłat podatku VAT ]]> Thu, 12 Jul 2018 07:21:20 +0200 Komisja dla nauczycieli języków obcych, z wyjątkiem języka angielskiego. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221657,1812,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_jezykow_obcych__z_wyjatkiem_jezyka_angielskiego_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221657,1812,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_jezykow_obcych__z_wyjatkiem_jezyka_angielskiego_.html ]]> Tue, 10 Jul 2018 08:22:53 +0200 Komisja dla nauczycieli matematyki, fizyki, informatyki, techniki, przedsiębiorczości, przysposobienia obronnego. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221633,1812,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_matematyki__fizyki__informatyki__techniki__przedsiebiorczosci__przysposobienia_obronnego_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221633,1812,komunikat,komisja_dla_nauczycieli_matematyki__fizyki__informatyki__techniki__przedsiebiorczosci__przysposobienia_obronnego_.html    ]]> Mon, 09 Jul 2018 09:11:48 +0200 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2017 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221626,1812,komunikat,narodowy_program_rozwoju_czytelnictwa___edycja_2017.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221626,1812,komunikat,narodowy_program_rozwoju_czytelnictwa___edycja_2017.html Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kraków podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. ]]> Fri, 06 Jul 2018 15:35:55 +0200 Pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221603,1812,komunikat,pismo_dyrektora_biura_skarbnika_pani_aliny_kwasniak.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221603,1812,komunikat,pismo_dyrektora_biura_skarbnika_pani_aliny_kwasniak.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące SPLIT PAYMENTU ]]> Fri, 06 Jul 2018 09:23:32 +0200 Pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221602,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221602,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące informacji na temat stosowania pomniejszenia płatności ZUS i US. ]]> Fri, 06 Jul 2018 09:17:32 +0200 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221601,1812,komunikat,sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_i_polrocze_2018_rok.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/221601,1812,komunikat,sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_i_polrocze_2018_rok.html Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Przypominamy Państwu o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. ]]> Fri, 06 Jul 2018 09:06:42 +0200