System Informacji Oświatowej w roku 2018

System Informacji Oświatowej w roku 2018
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół i Placówek

- samorządowych

- niesamorządowych

 

 

Poniżej przedstawiam najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej w 2018 roku. Zobowiązuję Państwa do zapoznania się z przywołanymi przepisami oraz do ich rzetelnego stosowania.

 

  1. Art. 83 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) wprowadza zmiany do ustawy o systemie informacji oświatowej. Efektem jest przedłużenie funkcjonowania starego SIO do 1 marca 2019 r. Oznacza to, że w 2018 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.

 

  1. Art. 9 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. 2017 poz. 777) wprowadza zmiany do ustawy o systemie informacji oświatowej. Efektem jest możliwość pozyskiwania z bazy danych SIO informacji o uczniu w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny.

 

  1. Art. 44 ust. 5-12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz. 2159 z późn. zm.) przyznaje kompetencje dyrektorom szkół/placówek w zakresie procedury wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

 

  1. Art. 68 ust. 2, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz. 2159 z późn. zm.) powierza kompetencje dyrektorom szkół/placówek w zakresie procedury przyznawania danych dostępowych do nowego SIO wyznaczonym pracownikom. Stosowna procedura (SIO-02) oraz wzór upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, znajdują się na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa, w zakładce „Systemy Informatyczne”, w części dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej.

Link do spisu procedur SIO: https://portaledukacyjny.krakow.pl/start/217063,artykul,systemy_informatyczne_-_sio.html

 

  1. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz. 2159 z późn. zm.) przyznaje kompetencje dyrektorom szkół/placówek w zakresie aktualizacji niektórych danych (numer telefonu, numer telefonu komórkowego, Fax, E-mail, strona www) zawartych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych po zalogowaniu się na swoje konto.

 

  1. Art. 31 i 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) uzależniają przekazanie dotacji m.in. od wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

 

Przypominam, że baza danych SIO jest niezwykle istotna, ponieważ od jej kompletności i poprawności w sposób bezpośredni zależy wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto stanowi ona główne źródło informacji statystycznej wykorzystywanej do prowadzenia polityki w zakresie oświaty na szczeblu regionalnym i krajowym. Dlatego też znaczenie pierwszorzędne ma uzupełnianie bazy danych nowego SIO oraz gromadzenie danych w ramach starego SIO.

Informacje dotyczące starego SIO, będą opublikowane na Portalu Edukacyjnym w osobnym komunikacie w okresie sprawozdawczości SIO.

Bazę danych nowego SIO, co do zasady aktualizuje się do 7 dni od momentu zaistnienia zmiany w stanie faktycznym, chyba że inny termin został wskazany w przepisach ustawy o sio lub rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych (…) oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Poniżej przedstawiam Państwu informację o wprowadzonych zmianach w nowym SIO (w kolejności udostępniania funkcjonalności):

Uczniowie:

- Uruchomienie rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia

- Uruchomienie modyfikacji danych identyfikacyjnych ucznia

- Uruchomienie importu danych identyfikacyjnych ucznia z pliku CSV

- Możliwość zaznaczenia informacji o rozpoczęciu procesu wyjaśniania niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i Poradnie Specjalistyczne – możliwość rejestracji danych identyfikacyjnych uczniów

- Dodanie funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia

- Rejestracja nauki ucznia (indywidualnie i grupowo)

- Modyfikacja i usuwanie nauki ucznia (indywidualnie)

- Rejestracja nauki wychowanka (indywidualnie i grupowo)

- Modyfikacja i usuwanie nauki wychowanka (indywidualnie)

- Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku szkolnego

- Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

- Przypisanie do oddziału podstawowego (indywidualnie i grupowo)

- Modyfikacja i usunięcie przypisania do oddziału podstawowego (indywidualnie)

- Przypisanie do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacyjno-wychowawczego (indywidualnie)

- Dodanie etykiet informacyjnych na liście uczniów

- Dodanie nowych filtrów na liście uczniów

 

Oddziały:

- Rejestracja oddziałów podstawowych

- Modyfikacja oddziałów podstawowych

- Usuwanie oddziałów podstawowych

- Rejestracja, modyfikacja i usuwanie oddziałów dodatkowych – wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacyjno-wychowawczych

 

Nauczyciele:

- Uruchomienie rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela

- Uruchomienie modyfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela

- Uruchomienie importu danych identyfikacyjnych nauczyciela z pliku CSV

- Dodanie funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych nauczyciela

 

Informacje o kolejnych modyfikacjach wprowadzanych w nowym SIO są sukcesywnie publikowane na stronie: https://cie.men.gov.pl/category/modernizacja-sio/aktualnosci/

Instrukcje do nowego SIO znajdują się na stronie: https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje/

Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje korzystanie z przeglądarek internetowych Google Chrome i Mozilla Firefox podczas pracy w nowym SIO.

 

Za prowadzenie bazy danych oświatowych szkoły/placówki odpowiada dyrektor.
 

 

DYREKTOR WYDZIAŁU

/--/

Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KAROL KAPCIA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY